Sutta Nipāta 1.5

Vier swerwers

‘Ek vra die Boeddha, die wyse oorvloedig van insig,
die heer van waarheid, begeerteloos,
die edelste onder mense, hoogste leermeester:
hoeveel swerwers is daar in die wêreld?
Kom. verduidelik dit asseblief.’

‘Net vier swerwers is daar, o Cunda, nie vyf nie.
Omdat jy my vra, stel ek hul1e bekend:
een vind die weg;
een onderrig die weg;
een leef die weg;
een besoedel die weg.’

‘Hoe beskryf die Boeddhas een wat die weg vind?
Hoe word mens ’n diepsinnige leraar van die weg?
Ek vra u, vertel my van een wat die weg leef.
En wys my een wat die weg besoedel.’

‘Wie deur onsekerheid heen en van verdriet bevry is,
in nibbana vreugde vind en na niks anders hunker nie
en mense en gode lei—
so beskryf die Boeddhas een wat die weg vind.

Wie die hoogste op aarde ken as die hoogste,
’n wyse sonder drif is met twyfel vernietig
en hier die waarheid verkondig en uitlê—
hom noem hulle die tweede swerwer, een wat die weg onderrig.

Wie gedissiplineerd aandagtig
op weg na die duidelike waarheid bly
en nie krom roetes volg nie—
hom noem hulle die derde swerwer, een wat die weg leef.

Wie vermom as een van die eerlikes
voortvarend onnadenkend sy familie ontwrig
en ongedissiplineerd huigelend net skynbaar op weg is—
hy is die een wat die weg besoedel.

As ’n edel dissipel, geskoold en verstandig, tuis bly
maar hierdie wyses van swerf deurgrond
dan weet hy dat almal nie eenders is nie
en dan kwyn sy vertroue nie weg nie.
Hoe sou hy dan die egte gelyk stel aan die valse,
die suiwere aan die onsuiwere?’