Sutta Nipāta 1.6

Verval

Aldus het ek gehoor:

By geleentheid het die Deurlugtige in die buurt van Savatthi gewoon, in die Jeta-plantasie in Anathapindika se park. ’n Goddelike wese wat met sy glansende voorkoms die Jeta-plantasie naglank verlig het, het na die Deurlugtige gekom, hom gegroet, eenkant gaan staan en toe die Deurlugtige met ’n vers aangespreek:

‘Oor ’n mens wat verval vra ons uit, o Gotama.
Ek het gekom om te vra, o Deurlugtige:
wat maak dat ’n mens verval?’

‘Maklik herkenbaar is die mens wat floreer, en maklik die een wat verval:
om die waarheid lief te hê bring voorspoed, maar om dit te minag—
dit maak dat ’n mens verval.’

‘Dit is die eerste geval van verval, dit besef ons.
Vertel ons van ’n tweede, o Deurlugtige:
wat maak dat ’n mens verval?’

‘Om slegtes as vriende te kies bo goeies
en plesier te vind in hul uitkyk—
dit maak dat ’n mens verval.’

‘Dit is die tweede geval van verval, dit besef ons.
Vertel ons van ’n derde, o Deurlugtige:
wat maak dat ’n mens verval?’

‘Om lief te wees vir slaap en praat,
en traag te wees en lui en humeurig—
dit maak dat ’n mens verval.’

‘Dit is die derde geval van verval, dit besef ons.
Vertel ons van ’n vierde, o Deurlugtige:
wat maak dat ’n mens verval?’

‘Om moeder en vader wie se jeug vergaan het
nie te versorg nie, al kan jy—
dit maak dat ’n mens verval.’

‘Dit is die vierde geval van verval, dit besef ons.
Vertel ons van ’n vyfde, o Deurlugtige:
wat maak dat ’n mens verval?’

‘Om ’n brahmaan, askeet of enige ander bedelaar
met leuens te mislei—
dit maak dat ’n mens verval.’

‘Dit is die vyfde geval van verval, dit besef ons.
Vertel ons van ’n sesde, o Deurlugtige:
wat maak dat ’n mens verval?’

‘Om ryk te wees met baie goud en kos
en om dit alles alleen te geniet—
dit maak dat ’n mens verval.’

‘Dit is die sesde geval van verval, dit besef ons.
Vertel ons van ’n sewende, o Deurlugtige:
wat maak dat ’n mens verval?’

‘Om verwaand te wees oor rykdom en afkoms
maar jou eie bloedverwant te minag—
dit maak dat ’n mens verval.’

‘Dit is die sewende geval van verval, dit besef ons.
Vertel ons van ’n agtste, o Deurlugtige:
wat maak dat ’n mens verval?’

‘Om met vroue, drank en dobbel
alles wat jy verdien het deur te bring—
dit maak dat ’n mens verval.’

‘Dit is die agtste geval van verval, dit besef ons.
Vertel ons van ’n negende, o Deurlugtige:
wat maak dat ’n mens verval?’

‘Om ontevrede te wees met jou eie vrou
en gesien te word met prostitute en ander se vrouens—
dit maak dat ’n mens verval.’

‘Dit is die negende geval van verval, dit besef ons.
Vertel ons van ’n tiende, o Deurlugtige:
wat maak dat ’n mens verval?’

‘Om as jy oud is ’n vrou te vat met borste soos timbaruvrugte
en van jaloesie nie te slaap nie—
dit maak dat ’n mens verval.’

‘Dit is die tiende geval van verval, dit besef ons.
Vertel ons van ’n elfde, o Deurlugtige:
wat maak dat ’n mens verval?’

‘Om ’n vrou wat drink en deurbring of dieselfde soort man
met mag te beklee—
dit maak dat ’n mens verval.’

‘Dit is die elfde geval van verval, dit besef ons.
Vertel ons van ’n twaalfde, o Deurlugtige:
wat maak dat ’n mens verval?’

‘Om van geringe afkoms te wees met min middele
maar baie ambisie en die wêreld te wil regeer—
dit maak dat ’n mens verval.

Die edel wyse met insig
betrag die verval in die wêreld
en soek die domein van geluk op.’