Sutta Nipāta 1.8

Welwillendheid

So moet jy voordeelvaardig optree en kalm balans behou:
Wees sterk en reguit, opreg
maar sag van woord en sin en sonder aanstel,

tevrede en maklik om te onderhou,
met weinig verpligtings en matig,
verstandig met al die vermoëns rustig,
nie gulsig vir gunste en gawes nie;

en doen nooit iets kleinliks wat ander wyses sou afkeur nie.
Mag alle wesens gelukkig wees,
mag hulle vrede en rus hê.

Mag alle lewende wesens
—bewegend en stil,
lank en groot, middelmatig en kort, fyn en grof,

gesien en ongesien,
ver en naby,
gebore en nog komend—
mag hulle almal sonder uitsondering gelukkig wees.

Verneder ’n ander mens nooit,
verag nêrens iemand nie
en wens niemand leed toe uit woede en weersin nie.

Soos met haar eie lewe ’n moeder haar enigste kind sou beskerm—
ontwikkel so jeens alle wesens ’n gees sonder grense,

welwillendheid jeens die hele wêreld.
Ontwikkel ’n gees sonder grense,
bo en benede en breed
sonder blok, haat en wrok.

Of jy staan, loop, sit of lê—
wees as jy wakker is aandagtig daarop gerig.
Dit is die edel bestaan.

Jy wat nie voor denkbeelde swig nie,
wat deug en insig het en die behoefte aan genot oorwin het,
sal vir seker nie weer in ’n baarmoeder lê nie.