Sutta Nipāta 2.11

Raad aan Rahula

‘Minag jy nie die wyse
Omdat jy altyd saam met hom leef nie?
Eer jy die een wat die fakkel vir die mensdom dra?’

‘Ek minag nie die wyse
omdat ek altyd saam met hom leef nie.
Ek eer die een wat die fakkel vir die mensdom dra.’

‘As jy wegkom van die bande van genot
(vyf, so skoon van vorm, so strelend vir die gees),
en met vertroue die huis verlaat
maak jy ’n einde aan die pyn.

Gaan om met goeie vriende
maar leef op die grens in afsondering en stilte.
Eet matig.

Smag nie na klere, kos, medisyne en woonplek nie—
keer na die wêreld nie terug nie.

Laat die gedragskode jou vyf sintuie beheers.
Wees wat die lyf betref aandagtig en geheel onverskillig.

Vermy die skyntekens van skoonheid en hartstog.
Laat jou gees ingebind en enkel gerig wees, van skoonskyn ontdaan.

Laat die tekenlose gedy.
Laat vaar die neiging tot trots; swerf kalm, van trots ontslae.’