Sutta Nipāta 2.13

Reg swerf

‘Ek vra die wyse met oorvloedige begrip, die bestendige
wat oorgevaar, die anderkant bereik en nibbana gevind het:
hoe sal die monnik wat sy huis verlaat en sy begeertes verstoot het
reg in die wêreld swerf?’

Die Deurlugtige:
‘Die monnik vir wie tekens nie meer bestaan nie,
vingerwysings en drome en voorspooksels,
en wat die smet van tekens geheel en al verwyder het—
so een sal reg in die wêreld swerf.

Die monnik wat afstand gedoen het
van die sinlike drang na menslike en goddelike genot,
wat die lewe deurskry het en die waarheid verstaan—
so een sal reg in die wêreld swerf.

Die monnik wat sy rug gekeer het op agterbakse skinderpraatjies,
wrokkigheid en gulsigheid laat vaar het
en van onderworpenheid en opposisie volkome los is—
so een sal reg in die wêreld swerf.

Wie aangenaam en onaangenaam prysgegee het,
aan niks vashou nie, van niks afhanklik is nie
en van bande geheel bevry is—
so een sal reg in die wêreld swerf.

Wie geen pit in lewensvastighede vind nie,
afstand doen van die drif wat vashou en verlang,
onafhanklik is en deur ander nie gelei word nie—
so een sal reg in die wêreld swerf.

Wie nie met woord of gedagte of daad teen enigiemand is nie,
die waarheid diep ken
en na die kwaliteit van nibbana streef—
so een sal reg in die wêreld swerf.

Die monnik wat nie belangrik voel as hy eerbiedig gegroet word nie,
niks daarvan dink as hy beledig word nie
en nie in die wolke is as hy van ander kos kry nie—
so een sal reg in die wêreld swerf.

Die monnik wat begeerte en bestaan agtergelaat het,
opgehou het om ander te beseer en te bind,
onsekerheid oorgesteek en die pyl van lyding uitgetrek het—
so een sal reg in die wêreld swerf.

Die monnik wat weet wat by homself pas,
niemand op aarde benadeel nie
en die waarheid ken soos dit is—
so een sal reg in die wêreld swerf.

Wie geen bose neigings meer oor het nie,
die wortelkwaad uitgehaal het
en van elke stut en behoefte los is—
so een sal reg in die wêreld swerf.

Wie die smette opgeruim en eiewaan vernietig het,
by elke pad van hartstog verbygegaan het
en beheers, bevry en bestendig is—
so een sal reg in die wêreld swerf.

Wie vertroue het, geleerd is en die weg sien,
wys is maar hom by geen groepe skaar nie
en afstand gedoen het van drang, verblinding en weersin—
so een sal reg in die wêreld swerf.

Wie suiwer is en seëvierend alle bedekkings van die gees afgeruk het,
van gees-verskynsels meester is, lus-loos die anderkant bereik
en weet hoe om emosionele en wilsfaktore vaardig te beëindig—
so een sal reg in die wêreld swerf.

Wie in verlede en toekoms tyd oorwin het,
in kennis volkome suiwer is
en geheel bevry van al die sintuiglike sfere—
so een sal reg in die wêreld swerf.

Wie die weg ken en die leer verstaan,
helder en klaar die vernietiging van die smette gesien
en alle verkleefdheid aan bestaan beëindig het—
so een sal reg in die wêreld swerf.’

‘So is dit inderdaad, o Deurlugtige.
Die monnik wat so met dissipline leef
en van alle bande los is—
so een sal reg in die wêreld swerf.’