Sutta Nipāta 4.7

Soos ’n kar buíte beheer

Tissa Metteya:

‘Vertel ons, Heer, van die ondergang van ’n mens
wat hom aan seks oorgegee het;
ons sal na u onderrig luister
en onthouding beoefen.’

Die Deurlugtige:

‘Om jou aan seks oor te gee, is onedel:
jy vergeet die onderrig
en gedra jou swak.

Wie eers alleen geleef het en dan soos ’n kar buite beheer
agter seks in die wêreld aanslinger word vulgêr genoem:

die eer en respek wat hy eers gehad het gaan verlore
(sien dit in—en onthou jou van seks);

deur sy verbeelding oorrompel broei hy soos ’n sufferd
en hy word neerslagtig as hy dan hoor hoe ander hom teregwys.

Gepynig deur skinderpraatjies beseer hy homself nog meer
in sy groot begeerte as hy in leuens wegsink.

Hy wat vir wys gehou is toe hy op alleenleef gestaan het
word noudat hy aan seks verslaaf is, as dom rondgesleep.

Die wyse ken die gevaar; hy verstewig alleenleef
en swig van die begin tot die einde
nie voor seks nie.

Hy beoefen afsondering (dit is vir edeles die hoogste)
maar beskou homself nie daarom as die beste nie,
al is hy naby nibbana.

Mense aan sinplesier verslaaf, beny ’n wyse:
hy leef leeg en verlang nie na plesier nie—
die stroom is oorgesteek.