Sutta Nipāta 5.14

Die vrae van Udaya

‘Na hom wat peinsend sonder hartstog sit
na hy gedoen het wat gedoen moes word
en smetloos al wat verskynsel is transendeer,
kom ek met ’n vraag:
praat van verlossing deur kennis,
yan onkunde se verbreking.’

‘Om plesier en genot te verwerp
en die wroeging daarmee saam,
om traagheid te verstoot
en berou te laat vaar,
om verskynsels te deurgrond
en dan gelykmatig aandagtig gereinig te wees—
dit is verlossing deur kennis,
is onkunde se verbreking,
sê ek.’

‘Wat is die boei van die wêreld,
wat is sy dink,
die loskom van wát
word nibbana genoem?’

‘Geniet is die boei van die wêreld,
spekuleer is sy dink,
die loskom van begeer
word nibbana genoem.’

‘Hoe staak bewussyn as mens aandagtig swerf?
Deurlugtige, ons het gekom om te vra,
laat ons u woord hoor.’

‘Bewussyn staak
as mens aandagtig swerf
sonder om behep te wees
met sensasie binne of van buite.