Sutta Nipāta 5.15

Die vraag van Posala

‘Na hom wat—twyfel afgesny—
alle verskynsels helder transendeer
en die verlede uitlê,
kom ek met ’n vraag;

ek vra, Sakya-man, na die kennis van ’n mens
wat persepsie van vorm vernietig het,
die fisiese sfeer verlaat het
en sien dat daar niks is nie, innerlik en uiterlik—
hoe kan so ’n mens verder gelei word?’

‘Die Volkomene ken al die state van bewussyn
en weet waar in sy strewe na vryheid
dié mens hom bevind:

hy weet, ja sien met volle wete
dat genieting wat uit niksheid ontstaan, ’n boei is;
dít is die kennis van die volkome brahmaan.’