Sutta Nipāta 5.17

Die vraag van Pingiya

‘Ek is oud en swak en bleek, my oë dof, my ore doof;
laat my nie dom sterf nie—verkondig die dhamma
sodat ek in hierdie lewe
die einde van gebore word en oud word kan leer ken.’

‘Sien hoe mense agteloos
swaarkry omrede van vorme;
dus, laat vaar ywerig vorme, Pingiya,
om nie weer te wees nie.’

‘Vier rigtings, vier tussenrigtings, bo en onder: dit is die tien rigtings;
daar is niks in die wêreld wat u nie gesien of gehoor of bedink of geken het nie.
Verkondig die dhamma sodat ek in hierdie lewe
die einde van gebore word en oud word kan leer ken.’

‘Kyk, mense deur begeerte meegesleur
word deur oud word wreed gefolter;
dus, laat vaar ywerig vorme, Pingiya,
om nie weer te wees nie.’