Sutta Nipāta 5.18

’n Swaan by ’n groot meer (1)

Ajita, Tissametteya, Punnaka en Mettagu,
Dhotaka, Upasiva, Nanda en Hemaka,
Todeyya, Kappa en Jatukani die wyse,
Bhadravudha, Udaya en Posala die brahmaan,
Mogharaja die intelligente en Pingiya die groot siener

het die Boeddha genader, die siener volmaak van gedrag;
hulle het na die groot Boeddha gekom om subtiele vrae te vra

en die Boeddha het hulle met waarheid geantwoord.
Deur dit te doen, het die wyse die brahmane verheug

en hulle, verheug deur die Boeddha, die siende, die sonverwante,
het hulle aan die goeie lewe toegewy
in die teenwoordigheid van die een met edel wysheid.

Wie elke vraag opgevolg het soos deur die Boeddha uitgelê,
het deur dié grootse weg te volg
die oorkant bereik van die duskant af,

van die duskant af, die oorkant.
Omdat dié weg na die oorkant lei
word dit ‘die weg na die oorkant’ genoem.