Sutta Nipāta 5.2

Die vrae van Ajita

‘Wat, sê u, omhul die wêreld,
vertroebel dit,
besoedel dit,
bedreig dit die meeste?

‘Onkunde, sê ek, omhul die wêreld,
hebsug en nalatigheid vertroebel dit,
begeerte besoedel dit,
swaarkry bedreig dit die meeste.’

‘Riviere vloei in alle rigtings;
wat, sê u, keer hulle,
sluit hulle af,
dam hulle op?’

‘Alle riviere op aarde—
aandag, sê ek, keer hulle,
sluit hulle af,
wysheid dam hulle op.’

‘Heer, ek vra u, vertel my:
wysheid en aandag
en naam-en-vorm—
wat bring hulle tot stilstand?’

‘Ajita, jy het gevra en ek sal sê
wat naam-en-vorm volkome tot stilstand bring:
die beëindiging van bewussyn
bring dit tot stilstand.’

‘Dié wat die waarheid diep nagevors het
en die talle leerlinge hier—
wyse Heer, ek vra u, vertel my
van hulle lewenswyse.’

‘Die monnik sal—singenietinge nie-begerend,
van gees ongesteurd,
in alle geesverskynsels vaardig—
aandagtig swerf.’