Sutta Nipāta 5.3

Die vraag van Tissametteya

‘Wie is gelukkig, wie is onskokbaar hier in die wêreld,
deurgrond die uiterstes en haak in die middel nie vas nie,
is die oppermens,
oorwin hebsug hier,
sê u?’

‘O Metteyya,
die monnik wat begeerteloos en altyd aandagtig
te midde van singenietinge die suiwer lewe leef,
wyd-oop, gees geblus,
is onskokbaar,

deurgrond die uiterstes en haak in die middel nie vas nie,
is die oppermens,
oorwin hebsug hier;
dit verklaar ek.’