Sutta Nipāta 5.4

Die vrae van Punnaka

‘Na die dranglose
wat tot op die wortel skou
kom ek met ’n vraag:
Deurlugtige,
ek vra u om my te sê
waarvan die talle sieners, krygers en brahmane afhanklik is
as hulle in die wêreld hier hul offers aan die gode bring?’

‘O Punnaka,
as die talle sieners, krygers en brahmane
hier in die wêreld hul offers aan die gode bring
is hulle van hul lang lewe afhanklik,
bid hulle vir hul voortbestaan.’

‘Deurlugtige, Heer, ek vra u om my te sê
of die talle sieners, krygers en brahmane
wat hier in die wêreld hul offers aan die gode bring
werklik op grond van hul offers so ywerig
anderkant geboorte en dood sal kom?

‘Al hul smeek en loof en hoop en offer
reik uit na sinlike genot
en hang af van wat gewen kan word;
koorsig van lewensdrif is hul aan hul offers vas—
anderkant geboorte en dood sal hul nooit kom nie;
dit verklaar ek, o Punnaka.’

‘Deurlugtige Heer, ek vra u om my te sê:
as offer-verknogtes deur hul offers
geboorte en dood nie kan oorskry nie—
wie in die wêreld van gode en mense het dan ooit
deur geboorte en dood heen beweeg?’

‘As iemand al die wêrelddinge ná en ver oorweeg het
en as niks wat dáár is hom ontstel nie
het hy kalm
sonder rook en walm
en die beef van drif en honger
die oewer anderkant geboorte en dood
gehaal.’