Details for AN 4.41 Samādhibhāvanā
Language ID Title Vol/Page Translations
Pāli AN 4.41 Samādhibhāvanā AN ii 44
Chinese T 1536.7 阿毘達磨集異門足論 T xxvi 395c08
Sanskrit Arv 12 Catasraḥ Samādhi-Bhāvanāḥ
en