Details for Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha Nissaggiyā Pācittiyā 33 Lahupāvuraṇa
ID Division Vol/Page Translations
No parallel Pāli Theravāda Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Pāli Theravāda Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhu
No parallel Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha 2
No parallel Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Turfan 11
No parallel Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Finot
No parallel Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 3
No parallel Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 2
No parallel Sanskrit Mūlasarvāstivāda Mahāvyutpatti Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Sanskrit Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha 2
No parallel Gāndhārī Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Kāśyapīya Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Upāliparipṛcchā Bhikkhu
No parallel Gāndhārī Pātimokkha Bajaur 13
No parallel Sanskrit Bhikkhu Pātimokkha Qizil
Pi Tv Bi Vb NP 12 Pāli Theravāda Bhikkhunī Vibhaṅga Vin iv 256
en vn
Pi Tv Bi Pm NP 12 Pāli Theravāda Bhikkhunī Pātimokkha
en de
Pi Tv Pvr Bi NP 12 Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhunī
en
Lzh Dg Bi Vb NP 30 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Vibhaṅga
vn
Lzh Dg Bi Pm NP 30 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Mi Bi Vb NP 24 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Mi Bi Pm NP 24 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Sarv Bi Pm DH NP 30 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha Dun Huang
Lzh Sarv Bi Vb NP 30 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Sarv Bi Pm NP 30 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Mu Bi Vb NP 33 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Mu Bi Pm NP 33 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Bo Mu Bi Vb NP 33 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Bo Mu Bi Pm NP 33 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Mg Bi Vb NP 20 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Vibhaṅga
vn
Lzh Mg Bi Pm NP 20 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Pātimokkha
Skt Lo Bi Vb NP 20 Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga