Tibetan Mūlasarvāstivāda Vinaya
Bhikkhu Pātimokkha (Bo Mu Bu Pm)
ID Title Vol/Page Parallels Translations
Pārājika
Bo Mu Bu Pm Pj 1 Methunadhamma 40 
en
Bo Mu Bu Pm Pj 2 Adinnādāna 42 
en
Bo Mu Bu Pm Pj 3 Manussaviggaha 41 
en
Bo Mu Bu Pm Pj 4 Uttarimanussadhamma 40 
en
Saṅghādisesā
Bo Mu Bu Pm Ss 1 Sukkavisaṭṭhi 25 
en
Bo Mu Bu Pm Ss 2 Kāyasaṁsagga 25 
en
Bo Mu Bu Pm Ss 3 Duṭṭhullavācā 24 
en
Bo Mu Bu Pm Ss 4 Attakāmpāricariya 25 
en
Bo Mu Bu Pm Ss 5 Sañcaritta 42 
en
Bo Mu Bu Pm Ss 6 Kuṭikāra 26 
en
Bo Mu Bu Pm Ss 7 Vihārakāra 26 
en
Bo Mu Bu Pm Ss 8 Duṭṭhadosa 43 
en
Bo Mu Bu Pm Ss 9 Aññabhāgiya 43 
en
Bo Mu Bu Pm Ss 10 Saṅghabheda 41 
en
Bo Mu Bu Pm Ss 11 Bhedānuvattaka 42 
en
Bo Mu Bu Pm Ss 12 Kuladūsaka 38 
en
Bo Mu Bu Pm Ss 13 Dubbaca 42 
en
Aniyatā
Bo Mu Bu Pm Ay 1 Paṭhamaaniyata 23 
en
Bo Mu Bu Pm Ay 2 Dutiyaaniyata 23 
en
Nissaggiyā Pācittiyā
Bo Mu Bu Pm NP 1 Kathina 41 
en
Bo Mu Bu Pm NP 2 Udosita 41 
en
Bo Mu Bu Pm NP 3 Akālacīvara 41 
en
Bo Mu Bu Pm NP 4 Cīvarapaṭiggahana 29 
en
Bo Mu Bu Pm NP 5 Purāṇacīvara 29 
en
Bo Mu Bu Pm NP 6 Aññātakaviññatti 42 
en
Bo Mu Bu Pm NP 7 Tatuttari 42 
en
Bo Mu Bu Pm NP 8 Upakkhata 42 
en
Bo Mu Bu Pm NP 9 Dutiyaupakkhata 41 
en
Bo Mu Bu Pm NP 10 Rāja 43 
en
Bo Mu Bu Pm NP 11 Kosiya 25 
en
Bo Mu Bu Pm NP 12 Suddhakāla 25 
en
Bo Mu Bu Pm NP 13 Dvebhāga 25 
en
Bo Mu Bu Pm NP 14 Chabbassa 25 
en
Bo Mu Bu Pm NP 15 Nisīdanasanthata 25 
en
Bo Mu Bu Pm NP 16 Eḷakaloma 25 
en
Bo Mu Bu Pm NP 17 Eḷakalomadhovāpana 24 
en
Bo Mu Bu Pm NP 18 Rūpiya 41 
en
Bo Mu Bu Pm NP 19 Rūpiyasaṁvohāra 41 
en
Bo Mu Bu Pm NP 20 Kayavikkaya 41 
en
Bo Mu Bu Pm NP 21 Patta 27 
en
Bo Mu Bu Pm NP 22 Ūnapañcabandhana 41 
en
Bo Mu Bu Pm NP 23 Suttaviññatti 41 
en
Bo Mu Bu Pm NP 24 Mahāpesakāra 42 
en
Bo Mu Bu Pm NP 25 Cīvaraacchindana 42 
en
Bo Mu Bu Pm NP 26 Accekacīvara 38 
en
Bo Mu Bu Pm NP 27 Sāsaṅka 24 
en
Bo Mu Bu Pm NP 28 Vassikasāṭika 24 
en
Bo Mu Bu Pm NP 29 Pariṇata 42 
en
Bo Mu Bu Pm NP 30 Bhesajja 42 
en
Pācittiyā
Bo Mu Bu Pm Pc 1 Musāvāda 41 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 2 Omasavāda 41 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 3 Pesuñña 41 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 4 Ukkoṭana 42 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 5 Dhammadesanā 36 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 6 Padasodhamma 42 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 7 Bhūtārocana 41 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 8 Duṭṭhullārocana 41 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 9 Dubbala 41 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 10 Vilekhana 41 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 11 Bhūtagāma 41 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 12 Ujjhāpanaka 41 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 13 Aññavādaka 41 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 14 Mañcasanthārana 41 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 15 Seyyasanthārana 40 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 16 Nikkaḍḍhana 37 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 17 Anupakhajja 41 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 18 Vehāsakuṭi 41 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 19 Sappāṇaka 41 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 20 Mahallakavihāra 33 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 21 Ovāda 24 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 22 Atthaṅgata 24 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 23 Āmisa 24 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 24 Cīvaradāna 24 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 25 Cīvarasibbana 24 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 26 Saṃvidhāna 24 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 27 Nāvābhiruhana 24 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 28 Rahonisajja 34 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 29 Rahasi sthānaṁ
en
Bo Mu Bu Pm Pc 30 Paripācita 24 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 31 Paramparabhojana 29 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 32 Āvasathapiṇḍa 41 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 33 Dvittipattapūrapaṭiggahaṇa 42 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 34 Pavāraṇā 32 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 35 Dutiyapavāraṇā 35 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 36 Gaṇabhojana 43 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 37 Vikālabhojana 43 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 38 Sannidhikāraka 43 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 39 Dantapona 43 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 40 Paṇītabhojana 26 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 41 Sappāṇaka 38 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 42 Sabhojana 34 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 43 Sabhojanakulasthānaṁ
en
Bo Mu Bu Pm Pc 44 Acelaka 34 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 45 Uyyuttasenā 42 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 46 Senāvāsa 42 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 47 Uyyodhika 42 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 48 Pahāra 42 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 49 Talasattika 42 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 50 Duṭṭhulla 34 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 51 Uyyojana 42 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 52 Jotika 42 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 53 Kammapaṭibāhana 42 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 54 Anupasampannasahaseyya 42 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 55 Antarāyika 43 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 56 Ukkhittasambhoga 43 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 57 Samaṇuddesaantarāyika 44 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 58 Dubbaṇṇakaraṇa 42 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 59 Ratana 43 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 60 Nahāna 38 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 61 Sañcicca 41 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 62 Sañcicca 42 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 63 Aṅgulipatodaka 42 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 64 Hasadhamma 42 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 65 Mātugāmasahaseyya 40 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 66 Bhiṃsāpana 43 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 67 Cīvaraapanidhāna 43 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 68 Vikappana 39 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 69 Amūlaka 43 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 70 Saṃvidhāna 35 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 71 Theyyasattha 44 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 72 Ūnavīsativassa 27 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 73 Pathavīkhaṇana 43 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 74 Catumāsappaccayapavāraṇā 43 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 75 Sahadhammika 42 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 76 Upassuti 42 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 77 Chandaṃadatvāgamana 42 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 78 Anādariya 42 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 79 Surāpāna 42 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 80 Vikālagāmappavisana 34 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 81 Cāritta 42 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 82 Antepura 37 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 83 Mohana 39 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 84 Sūcighara 39 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 85 Mañcapīṭha 41 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 86 Tūlonaddha 41 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 87 Nisīdana 31 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 88 Kaṇḍuppaṭicchādi 34 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 89 Vassikasāṭikā 25 
en
Bo Mu Bu Pm Pc 90 Sugatacīvara 39 
Pāṭidesanīyā
Bo Mu Bu Pm Pd 1 Paṭhamapāṭidesanīya 24 
en
Bo Mu Bu Pm Pd 2 Dutiyapāṭidesanīya 24 
en
Bo Mu Bu Pm Pd 3 Tatiyapāṭidesanīya 28 
en
Bo Mu Bu Pm Pd 4 Catutthapāṭidesanīya 24 
en
Sekhiyā
Bo Mu Bu Pm Sk 1 Parimaṇḍala 37 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 2 Nātyutkṛṣtaṁ nivāsayiṣyāma 25 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 3 Nātyavakṛṣṭaṁ nivāsayiṣyāma 25 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 4 Na hastiśuṇḍaṁ 25 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 5 Na tālapatraṁ 25 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 6 Na kulmāsapiṇḍakaṁ 25 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 7 Na nāgaśīrṣakaṁ 16 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 8 Dutiyaparimaṇḍala 36 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 9 Nātyutkṛṣṭaṃ prāvariṣyāma 25 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 10 Nātyavakṛṣṭaṁ prāvariṣyāma 25 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 11 Susaṃvuta 33 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 12 Suppaṭicchanna 39 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 13 Appasadda 42 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 14 Okkhittacakkhu 40 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 15 Yugamātradarśino
en
Bo Mu Bu Pm Sk 16 Oguṇṭhita 42 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 17 No grimacing
en
Bo Mu Bu Pm Sk 18 Not pressing head to shoulders
en
Bo Mu Bu Pm Sk 19 Not folding hands on neck
en
Bo Mu Bu Pm Sk 20 Not folding hands on arms
en
Bo Mu Bu Pm Sk 21 Na vikṣiptikākṛtā pravekṣyāma 16 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 22 Noṭṭambikayā gamiṣyāma
en
Bo Mu Bu Pm Sk 23 Ukkuṭika 41 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 24 Nolambikayā gamiṣyāma
en
Bo Mu Bu Pm Sk 25 Khambhakata 41 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 26 Kāyappacālaka 41 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 27 Bāhuppacālaka 42 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 28 Sīsappacālaka 37 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 29 Nāṃsotphatikayā gamiṣyāma
en
Bo Mu Bu Pm Sk 30 Na hastasaṃlagnikaya pravekṣyāma 23 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 31 Nānujñātā niṣatsyāma
en
Bo Mu Bu Pm Sk 32 Nāprativekṣyāsanaṃ niṣatsyāma 10 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 33 Na sarvakāyaṃ samavadhāyā niṣatsyāma 10 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 34 Na pāde pādam pravekṣyāma 14 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 35 Na sakthani sakthi niṣatsyāma
en
Bo Mu Bu Pm Sk 36 Na gulphe gulpham niṣatsyāma
en
Bo Mu Bu Pm Sk 37 Na saṃkṣipya pādau niṣatsyāma 10 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 38 Na vikṣipya pādau niṣatsyāma 10 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 39 Na viḍaṅgikaya niṣatsyāma 20 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 40 Sakkaccapaṭiggahaṇa 42 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 41 Samatittika 34 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 42 Samasūpakapaṭiggahaṇa 15 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 43 Pattasaññīpaṭiggahaṇa 19 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 44 Na anāgate khādanīyabhojanīye pātram upanāmayiṣyāma
en
Bo Mu Bu Pm Sk 45 Sūpapraṭicchādana
en
Bo Mu Bu Pm Sk 46 Odanappaṭicchādana 39 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 47 Nopari khādanīyabhojanīyasya pātraṃ dhārayiṣyāma
en
Bo Mu Bu Pm Sk 48 Sakkacca 24 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 49 Nātikṣuṇaka
en
Bo Mu Bu Pm Sk 50 Nātimahanta 42 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 51 Parimaṇḍala 34 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 52 Anāhaṭa 42 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 53 Sakabaḷa 42 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 54 Surusurukāraka 35 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 55 Capucapukāraka 42 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 56 Na thutthukāraka 10 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 57 Na phuphukkāraka 12 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 58 Jivhānicchāraka 37 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 59 Not prefer one grain
en
Bo Mu Bu Pm Sk 60 Not prefer one taste
en
Bo Mu Bu Pm Sk 61 Avagaṇḍakāraka 36 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 62 Not lick palate
en
Bo Mu Bu Pm Sk 63 Kabaḷāvacchedaka 37 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 64 Hatthanillehaka 33 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 65 Pattanillehaka 36 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 66 Hatthaniddhunaka 41 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 67 Na pātrasaṃdhūnaka
en
Bo Mu Bu Pm Sk 68 Thūpakata 38 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 69 Ujjhānasaññī 41 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 70 Sāmisa 42 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 71 Na sāmiṣeṇodakenāntarikaṃ bhikṣuṃ
en
Bo Mu Bu Pm Sk 72 Sasitthaka 41 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 73 Na pātreṇa vighasa
en
Bo Mu Bu Pm Sk 74 Anāstīrṇe pṛthivīpradeśe pātraṃ
en
Bo Mu Bu Pm Sk 75 Na tate na prapāte na prāgbhāre pātraṃ sthāpayiṣyāma
en
Bo Mu Bu Pm Sk 76 Notthitāḥ pātraṃ nirmādayiṣyāma
en
Bo Mu Bu Pm Sk 77 Na taṭe na prapāte na prāgbhāre pātraṃ nirmādayiṣyāma
en
Bo Mu Bu Pm Sk 78 Na nadyāḥ pratisrotaḥ pātrodakaṃ grahīṣyāma
en
Bo Mu Bu Pm Sk 79 Ṭhita 41 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 80 Sayana 31 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 81 Nīcāsana 41 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 82 Pacchatogamana 41 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 83 Uppathenagamana 41 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 84 Oguṇṭhita 41 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 85 Nokkhittakāyassa 20 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 86 Nātyastikākṛtasya 18 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 87 Not teach one with robes around neck.
en
Bo Mu Bu Pm Sk 88 Pallatthika 34 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 89 Not teach one braiding hair
en
Bo Mu Bu Pm Sk 90 Na kholaśirase
en
Bo Mu Bu Pm Sk 91 Na mauliśirase
en
Bo Mu Bu Pm Sk 92 Noṣṇīṣaśirase
en
Bo Mu Bu Pm Sk 93 Veṭhita 37 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 94 Na hastyārūḍhāya
en
Bo Mu Bu Pm Sk 95 Na aśvārūḍhāya 17 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 96 Na śivikānūḍhāya
en
Bo Mu Bu Pm Sk 97 Yāna 33 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 98 Upāhanāruḷha 38 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 99 Daṇḍapāṇi 37 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 100 Chattapāṇi 40 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 101 Āvudhapāṇi 31 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 102 Satthapāṇi 35 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 103 Not teach one holding battle-axe
en
Bo Mu Bu Pm Sk 104 Na saṁnaddhāya
en
Bo Mu Bu Pm Sk 105 Ṭhitouccāra 39 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 106 Udakeuccāra 37 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 107 Hariteuccāra 34 
en
Bo Mu Bu Pm Sk 108 Na sādhikapauruṣa 26 
en
Adhikaraṇasamathā
Bo Mu Bu Pm As 1 Sammukhāvinaya 35 
en
Bo Mu Bu Pm As 2 Sativinaya 35 
en
Bo Mu Bu Pm As 3 Amūḷhavinaya 35 
en
Bo Mu Bu Pm As 4 Yebhuyyasikā 35 
en
Bo Mu Bu Pm As 5 Tassapāpiyasikā 35 
en
Bo Mu Bu Pm As 6 Tiṇavatthāraka 35 
en
Bo Mu Bu Pm As 7 Paṭiññātakaraṇa 35 
en