Details for Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Sekhiyā 21 Na vikṣiptikākṛtā pravekṣyāma
ID Division Vol/Page Translations
No parallel Pāli Theravāda Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Pāli Theravāda Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhu
Lzh Sarv Bu Vb Sk 39 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Sarv Bu Pm Sk 45 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Sarv Bu Pm 2 Sk 38 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha 2
Skt Sarv Bu Pm Tf 11 Sk 41 Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Turfan 11
Skt Sarv Bu Pm Finot Sk 45 Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Finot
Lzh Mu Bu Vb Sk 22 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Mu Bu Pm Sk 45 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
Bo Mu Bu Vb Sk 21 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Bo Mu Bu Pm Sk 21 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
en
No parallel Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 3
Gap in manuscript Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 2
No parallel Sanskrit Mūlasarvāstivāda Mahāvyutpatti Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Sanskrit Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha 2
No parallel Gāndhārī Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Ka Bu Pm Sk 24 Chinese Kāśyapīya Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Upāliparipṛcchā Bhikkhu
Gap in manuscript Gāndhārī Pātimokkha Bajaur 13
Gap in manuscript Sanskrit Bhikkhu Pātimokkha Qizil
No parallel Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Pāli Theravāda Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Pāli Theravāda Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhunī
No parallel Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Sarv Bi Pm DH Sk 44 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha Dun Huang
Lzh Sarv Bi Vb Sk 53 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Sarv Bi Pm Sk 53 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Mu Bi Vb Sk 23 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Mu Bi Pm Sk 23 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Bo Mu Bi Vb Sk 23 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Bo Mu Bi Pm Sk 23 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga