Aṅguttara Nikāya

Ekaka Nipāta

2 Capítol sobre l’abandonament dels obstacles

11.

Monjos, no conec cap altra cosa més favorable pel sorgir dels desigs sensuals no sorgits i pel desenvolupament dels desigs sensuals sorgits que un objecte agradable. El reflex ignorant d’un objecte agradable origina els desigs sensuals no sorgits i desenvolupa els desigs sensuals sorgits.

12.

Monjos, no conec cap altra cosa més favorable pel sorgir de la ira no sorgida i pel desenvolupament de la ira sorgida que un objecte irat. El reflex ignorant d’un objecte irat origina la ira no sorgida i desenvolupa la ira sorgida.

13.

Monjos, no conec cap altra cosa més favorable pel sorgir de la negligència i de l’entorpiment no sorgits i pel desenvolupament de la negligència i de l’entorpiment sorgits que el descontent, la fatiga i la mandra d’una ment després d’un àpat pesat.

Monjos, una ment indolent origina la negligència i l’entorpiment no sorgits i desenvolupa la negligència i l’entorpiment sorgits.

14.

Monjos, no conec cap altra cosa més favorable pel sorgir de la impaciència i de la preocupació no sorgides i pel desenvolupament de la impaciència i la preocupació sorgides que una ment no pacificada. Una ment no pacificada origina la impaciència i la preocupació no sorgides i desenvolupa la impaciència i la preocupació sorgides.

15.

Monjos, no conec cap altra cosa més favorable pel sorgir dels dubtes no sorgits i pel desenvolupament dels dubtes sorgits que un reflex ignorant. Un reflex ignorant origina els dubtes no sorgits i desenvolupa els dubtes sorgits.

16.

Monjos, no conec cap altra cosa més favorable pel no sorgir dels desigs sensuals no sorgits i per l’exhauriment dels desigs sensuals sorgits que un objecte repugnant. El reflex savi d’un objecte repugnant no origina els desigs sensuals no sorgits i exhaureix els desigs sensuals sorgits.

17.

Monjos, no conec cap altra cosa més favorable pel no sorgir de la ira no sorgida i pel desenvolupament de la ira sorgida que un objecte lliure en l’amor universal. El reflex savi d’un objecte lliure en l’amor universal no origina la ira no sorgida i exhaureix la ira sorgida.

18.

Monjos, no conec cap altra cosa més favorable pel no sorgir de la negligència i l’entorpiment no sorgits i per l’exhauriment de la negligència i l’entorpiment sorgits que un esforç iniciat, continuat i prolongat. Monjos, l’esforç sorgit no origina la negligència i l’entorpiment no sorgits i exhaureix la negligència i l’entorpiment sorgits.

19.

Monjos, no conec cap altra cosa més favorable pel no sorgir de la impaciència i la preocupació no sorgides i per l’exhauriment de la impaciència i la preocupació sorgides que una ment pacificada. Una ment pacificada no origina la impaciència i la preocupació no sorgides i exhaureix la impaciència i la preocupació sorgides.

20.

Monjos, no conec cap altra cosa més favorable pel no sorgir dels dubtes no sorgits i per l’exhauriment dels dubtes sorgits que un reflex savi. Un reflex savi no origina els dubtes no sorgits i exhaureix els dubtes sorgits.