Aṅguttara Nikāya

Ekaka Nipāta

3 Capítol sobre allò intractable

21.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui tant ingovernable com una ment no desenvolupada. Una ment no desenvolupada és realment ingovernable. Aquest és el primer.

22.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui tant governable com una ment desenvolupada. Una ment desenvolupada és realment governable. Aquest és el segon.

23.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui tant perjudicial com una ment no desenvolupada. Una ment no desenvolupada és realment perjudicial. Aquest és el tercer.

24.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui tant inofensiva com una ment desenvolupada. Una ment desenvolupada és realment inofensiva. Aquest és el quart.

25.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui tant perjudicial com una ment no desenvolupada i no manifesta. Una ment no desenvolupada i no manifesta és realment perjudicial. Aquest és el cinquè.

26.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui tant inofensiva com una ment desenvolupada i manifesta. Una ment desenvolupada i manifesta és realment inofensiva. Aquest és el sisè.

27.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui tant perjudicial com una ment no desenvolupada i no posada en pràctica. Una ment no desenvolupada i no posada en pràctica és realment molt perjudicial. Aquest és el setè.

28.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui tant inofensiva com una ment desenvolupada i posada en pràctica. Una ment desenvolupada i posada en pràctica és realment inofensiva. Aquest és el vuitè.

29.

Monjos, no conec cap altra cosa que produeixi tanta insatisfacció com una ment no desenvolupada. Una ment no desenvolupada produeix realment insatisfacció.

Aquest és el novè.

30.

Monjos, no conec cap altra cosa que produeixi tanta satisfacció com una ment desenvolupada i posada en pràctica. Una ment desenvolupada i posada en pràctica produeix realment satisfacció. Aquest és el desè.