Aṅguttara Nikāya

Ekaka Nipāta

24 Capítol sobre una cosa

296.

Monjos, si desenvolupeu i realitzeu molt una cosa assolireu invariablement el desgast, el cessament, la pau, la realització i l’extinció. De què es tracta? És la recol·lecció de l’Il·luminat. Si aquesta única cosa és recol·lectada i realitzada assolireu invariablement el desgast, el cessament, la pau, la realització i l’extinció.

297.

Monjos, si desenvolupeu i realitzeu molt una cosa assolireu invariablement el desgast, el cessament, la pau, la realització i l’extinció. De què es tracta? És la recol·lecció de l’ensenyança, la recol·lecció de la comunitat, la recol·lecció de les virtuts, la recol·lecció de la benevolència, la recol·lecció dels déus, la recol·lecció de la felicitat del cos, la recol·lecció de la felicitat de la pau. Si aquesta única cosa és recol·lectada i realitzada assolireu invariablement el desgast, el cessament, la pau, la realització i l’extinció.

298.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui més favorable pel sorgir dels pensaments demeritoris no sorgits i pel desenvolupament dels pensaments demeritoris sorgits que una visió incorrecta. Monjos, els pensaments demeritoris no sorgits s’originen i els pensaments demeritoris sorgits es desenvolupen i es completen a qui posseeix una visió incorrecta.

299.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui més favorable pel sorgir dels pensaments meritoris no sorgits i pel desenvolupament dels pensaments meritoris sorgits que una visió correcta. Monjos, els pensaments meritoris no sorgits s’originen i els pensaments meritoris sorgits es desenvolupen i es completen a qui posseeix visió correcta.

300.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui més favorable pel no sorgir dels pensaments meritoris no sorgits i per l’exhauriment dels pensaments meritoris sorgits que una visió incorrecta. Monjos, els pensaments meritoris no sorgits no s’originen i els pensaments meritoris sorgits s’exhaureixen a qui posseeix una visió incorrecta.

301.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui més favorable pel no sorgir dels pensaments demeritoris no sorgits i per l’exhauriment dels pensaments demeritoris sorgits que una visió correcta. Monjos, els pensaments demeritoris no sorgits no s’originen i els pensaments demeritoris sorgits s’exhaureixen a qui poseeix una visió correcta.

302.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui més favorable pel sorgir de la visió incorrecta no sorgida i pel desenvolupament de la visió incorrecta sorgida que el pensar ignorant. Monjos, la visió incorrecta no sorgida s’origina i la visió incorrecta sorgida es desenvolupa a qui posseeix el pensar ignorant.

303.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui més favorable pel sorgir de la visió correcta no sorgida i pel desenvolupament de la visió correcta sorgida que el pensar savi. Monjos, la visió correcta no sorgida s’origina i la visió correcta sorgida es desenvolupa a qui posseeix el pensar savi.

304.

Monjos, no conec cap altra cosa mitjançant la qual una persona amb una visió incorrecta neix desfavorablement després de la mort en un naixement infeliç a l’infern com la visió incorrecta. Monjos, una persona amb una visió incorrecta neix desfavorablement després de la mort en un naixement infeliç a l’infern.

305.

Monjos, no conec cap altra cosa mitjançant la qual una persona amb una visió correcta neix favorablement després de la mort en un naixement feliç al cel com la visió correcta. Monjos, una persona amb una visió correcta neix desfavorablement després de la mort en un naixement feliç al cel.