Aṅguttara Nikāya

Ekaka Nipāta

25 Capítol sobre una cosa

306.

Monjos, en una persona amb una visió incorrecta les seves accions físiques, verbals i mentals són guiades d’acord amb la norma de l’assoliment de la seva visió, igualment també les seves intencions, desigs, aspiracions i determinacions.

Aquestes són inadequades, insatisfactòries i conduents a la infelicitat. Quina és la raó? És per la seva visió incorrecta. Monjos, així com una llavor del nimba, una llavor del kosataki o una llavor amarga barrejats amb la terra humida produeixen una essència al terra i l’aigua i tota aquesta essència és amarga; igualment les accions físiques, verbals i mentals, les intencions, els desigs, les aspiracions i les determinacions d’una persona amb una visió incorrecta són guiades d’acord amb la norma de l’assoliment de la seva visió i són inadequades, desagradables i conduents a la infelicitat.

307.

Monjos, en una persona amb una visió correcta les seves accions físiques, verbals i mentals són guiades d’acord amb la norma de la seva visió, igualment també les seves intencions, desigs, aspiracions i determinacions. Aquestes són adequades, satisfactòries i conduents a la felicitat. Quina és la raó? És per la visió correcta.

Monjos, així com una llavor de canya de sucre, una llavor d’arròs o una llavor de parra barrejats amb la terra humida produeixen una essència al terra i l’aigua i tota aquesta essència no es barreja i és dolça; igualment les accions físiques, verbals i mentals, les intencions, els desigs, les aspiracions i les determinacions d’una persona amb una visió correcta són guiades d’acord amb la norma de l’assoliment de la seva visió i són adequades, satisfactòries i conduents a la infelicitat.

316.

Monjos, existeix una classe de persona que ha nascut al món pel perjudici, la mala fortuna i la infelicitat de molts déus i persones. De qui es tracta? D’aquell qui posseeix una visió incorrecta i perversa. Aquest allunya a molts de la visió correcta i els estableix a la visió incorrecta. Ha nascut al món pel perjudici, la mala fortuna i la infelicitat de molt déus i persones.

317.

Monjos, existeix una classe de persona que ha nascut al món pel benefici, la bona fortuna i la felicitat de molts déus i persones. De qui es tracta? D’aquell qui posseeix una visió correcta i no perversa. Aquest allunya a molts de la visió incorrecta i els estableix a la visió correcta. Ha nascut al món pel benefici, la bona fortuna i la felicitat de molts déus i persones.

318.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui tant seriosament dolenta com una visió incorrecta. La visió incorrecta és la pitjor de les coses dolentes.

319.

Monjos, no conec cap altra persona nascuda al món que provoqui tant perjudici, tanta infelicitat i tanta mala fortuna a molts déus i persones com aquest home neci Makkhali. Així com una xarxa llençada a l’entrada d’un riu és pel perjudici, la mala fortuna i la destrucció de molts peixos, penso que igualment aquest ha nascut al món pel perjudici, la infelicitat i la mala fortuna de molts déus i persones.

320.

Monjos, si l’ensenyança i la disciplina és incorrectament interpretada i ocasiona al ser observada molt demèrit, aquest és augmentat tant per l’intèrpret com per aquells qui l’observen d’acord amb la interpretació incorrecta de l’ensenyança.

321.

Monjos, si l’ensenyança i la disciplina és correctament interpretada i ocasiona al ser observada molt mèrit, aquest és augmentat tant per l’intèrpret com per aquells qui observen d’acord amb la interpretació correcta de l’ensenyança.

322.

Monjos, quan l’ensenyança i la disciplina és incorrectament interpretada, el mestre coneix la mesura i no a qui escolta a causa de la interpretació incorrecta de l’ensenyança.

323.

Monjos, quan l’ensenyança i la disciplina és correctament interpretada, qui escolta coneix la mesura i no el mestre a causa de la interpretació correcta de l’ensenyança.

324.

Monjos, quan l’ensenyança i la disciplina és incorrectament interpretada, algú amb l’esforç sorgit resideix en la infelicitat a causa de la interpretació incorrecta de l’ensenyança.

325.

Monjos, quan l’ensenyança i la disciplina és correctament interpretada, algú mandrós i sense l’esforç sorgit resideix en la infelicitat a causa de la interpretació correcta de l’ensenyança.

326.

Monjos, quan l’ensenyança i la disciplina és incorrectament interpretada, algú mandrós i sense l’esforç sorgit resideix en la felicitat a causa de la interpretació incorrecta de l’ensenyança.

327.

Monjos, quan l’ensenyança i la disciplina és correctament interpretada, algú amb l’esforç sorgit resideix en la felicitat a causa de la interpretació correcta de l’ensenyança.

328.

Monjos, així com una petita quantitat d’excrements fa pudor i te’n has de lliurar, jo no realitzo cap pensament específic ni per una fracció de segon.

329.

Monjos, així com una petita quantitat de pixum, una petita quantitat de saliva, una petita quantitat de pus, una petita quantitat de sang fan pudor i te’n hauries de lliurar, jo no realitzo cap pensament específic ni per una fracció de segon.