Aṅguttara Nikāya

Ekaka Nipāta

5 Capítol sobre els beneficis de l’aigua pura

41.

Monjos, no és possible que una persona que estigui plantant o manipulant a l’atzar una llavor d’arròs o de civada es talli la seva pell o es faci mal i desprengui sang. de la mateixa manera, no és possible que un monjo amb una ment establerta incorrectament penetri la ignorància i realitzi l’extinció. aquest és el primer.

42.

Monjos, és possible que una persona que estigui plantant o manipulant una llavor d’arròs o de civada d’una forma particular es talli la seva pell o es faci mal i desprengui sang. De la mateixa manera, és possible que un monjo amb una ment correctament establerta penetri la ignorància i realitzi l’extinció. Aquest és el segon.

43.

Monjos, veig profundament la ment contaminada d’una persona d’aquesta manera:

‘Si aquesta persona mor en aquest moment naixerà a l’infern tal si fos conduït i introduït allà com a resultat de la seva ment contaminada.’ Monjos, des d’una ment contaminada tothom pot nàixer en una forma inferior, en un estat perjudicial, a l’infern. Aquest és el tercer.

44.

Monjos, veig profundament la ment pura d’una persona d’aquesta manera: ‘Si aquesta persona mor en aquest moment naixerà al cel tal si fos conduït i introduït allà com a resultat de la seva ment pura.’ Monjos, des d’una ment pura tothom pot nàixer en una forma superior, en un estat beneficiós, al cel. Aquest és el quart.

45.

Monjos, no és possible que una persona aturada a la vora d’un llac pertorbat i brut vegi les closques, els còdols, les pedres i els peixos movent-se o quiets a l’aigua. De la mateixa manera, no és possible que un monjo amb una ment confusa vegi el seu propi benefici, el benefici d’un altre o realitzar quelcom noble i sobre els humans.

Aquest és el cinquè.

46.

Monjos, és possible que una persona aturada a la vora d’un llac no pertorbat amb aigua pura i clara vegi les closques, els còdols, les pedres i els peixos movent-se o quiets a l’aigua. De la mateixa manera, és possible que un monjo amb una ment no confusa vegi el seu propi benefici, el benefici d’un altre o realitzar quelcom noble i sobre els humans. Aquest és el sisè.

47.

Monjos, la del sàndal és de totes les classes de fusta la primera en suavitat i adaptabilitat. De la mateixa manera, una ment desenvolupada quan està molt elaborada és suau i adaptable. Aquest és el setè.

48.

Monjos, una ment canvia ràpidament. No existeix res semblant a la naturalesa ràpidament canviant de la ment. Aquest és el vuitè.

49.

Monjos, una ment és resplendent, es contamina per corrupcions externes. Aquest és el novè.

50.

Monjos, una ment és resplendent quan està lliure de corrupcions externes. Aquest és el desè.