Aṅguttara Nikāya

Ekaka Nipāta

7 Capítol sobre l’enèrgic esforç

61.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui més favorable pel sorgir del mèrit no sorgit i per l’exhauriment del demèrit sorgit que l’esforç. El mèrit no sorgit s’origina i el demèrit sorgit s’exhaureix en la persona amb l’esforç sorgit.

62.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui més favorable pel sorgir del demèrit no sorgit i per l’exhauriment del mèrit sorgit que la multitud de desigs. El demèrit no sorgit s’origina i el mèrit sorgit s’exhaureix en la persona amb la multitud de desigs.

63.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui més favorable pel sorgir del mèrit no sorgit i per l’exhauriment del demèrit sorgit que l’escassetat de desigs. El mèrit no sorgit s’origina i el demèrit sorgit s’exhaureix en la persona amb l’escassetat de desigs.

64.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui més favorable pel sorgir del demèrit no sorgit i per l’exhauriment del mèrit sorgit que la multitud de desigs. El demèrit no sorgit s’origina i el mèrit sorgit s’exhaureix en la persona amb la multitud de desigs.

65.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui més favorable pel sorgir del mèrit no sorgit i per l’exhauriment del demèrit sorgit que la satisfacció. El mèrit no sorgit s’origina i el demèrit sorgit s’exhaureix en la persona satisfeta.

66.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui més favorable pel sorgir del demèrit no sorgit i per l’exhauriment del mèrit sorgit que el pensament ignorant. El demèrit no sorgit s’origina i el mèrit sorgit s’exhaureix en la persona amb el pensament ignorant.

67.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui més favorable pel sorgir del mèrit no sorgit i per l’exhauriment del demèrit sorgit que el pensament savi. El mèrit no sorgit s’origina i el demèrit sorgit s’exhaureix en la persona amb el pensament savi.

68.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui més favorable pel sorgir del demèrit no sorgit i per l’exhauriment del mèrit sorgit que la manca d’atenció. El demèrit no sorgit s’origina i el mèrit sorgit s’exhaureix en la persona amb la manca de contemplació.

69.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui més favorable pel sorgir del mèrit no sorgit i per l’exhauriment del demèrit sorgit que l’atenció. El mèrit no sorgit s’origina i el demèrit sorgit s’exhaureix en la persona atenta.

70.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui més favorable pel sorgir del demèrit no sorgit i per l’exhauriment del mèrit sorgit que l’amistat perjudicial. El demèrit no sorgit s’origina i el mèrit sorgit s’exhaureix en la persona amb amistat perjudicial.