Aṅguttara Nikāya

Ekaka Nipāta

8 Capítol sobre la bona companyia

71.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui més favorable pel sorgir del mèrit no sorgit i per l’exhauriment del demèrit sorgit que la bona companyia. El mèrit no sorgit s’origina i el demèrit sorgit s’exhaureix en la bona companyia.

72.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui més favorable pel sorgir del demèrit no sorgit i per l’exhauriment del mèrit sorgit que la mala companyia. El demèrit no sorgit s’origina i el mèrit sorgit s’exhaureix en la mala companyia.

73.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui més favorable pel sorgir del mèrit no sorgit i per l’exhauriment del demèrit no sorgit que l’atenció al mèrit i la no atenció al demèrit. El mèrit no sorgit s’origina i el demèrit sorgit s’exhaureix de l’atenció al mèrit i la no atenció al demèrit.

74.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui més favorable pel sorgir del demèrit no sorgit i per l’exhauriment del mèrit sorgit que l’atenció al demèrit i la no atenció al mèrit. El demèrit no sorgit s’origina i el mèrit sorgit s’exhaureix de l’atenció al demèrit i la no atenció al mèrit.

75.

Monjos, no conec cap altra cosa que sigui més favorable pel sorgir dels factors de la il·luminació no sorgits i pel desenvolupament i acabament dels factors de la il·luminació sorgits que el pensament savi. Monjos, tothom que pensi sàviament origina els factors de la il·luminació no sorgits i desenvolupa i acaba els factors de la il·luminació sorgits.

76.

Monjos, la misèria de la disminució de les relacions no és res en comparació amb la disminució de la saviesa. Monjos, la disminució de la saviesa és la més miserable de totes les disminucions.

77.

Monjos, l’augment de les relacions no és res en comparació amb l’augment de la saviesa. Per tant, hauríeu de disciplinar-vos així: “augmentarem en saviesa”.

78.

Monjos, la misèria de la disminució de la riquesa no és res en comparació amb la disminució de la saviesa. Monjos, la disminució de la saviesa és la més miserable de totes les disminucions.

79.

Monjos, l’augment de la riquesa no és res en comparació amb l’augment de la saviesa. Per tant, hauríeu de disciplinar-vos així: “augmentarem en saviesa”.

80.

Monjos, la misèria de la disminució de la fama no és res en comparació amb la disminució de la saviesa. Monjos, la disminució de la saviesa és la més miserable de totes les disminucions.

81.

Monjos, l’augment de la riquesa no és res en comparació amb l’augment de la saviesa. Per tant, hauríeu de disciplinar-vos així: “augmentarem en saviesa.”