Aṅguttara Nikāya

Duka Nipāta

13 Capítol sobre les ofrenes

141.

Monjos, existeixen dues ofrenes. Quines són? Són l’ofrena material i l’ofrena de l’ensenyança. D’aquestes dues, l’ofrena de l’ensenyança és millor.

142.

Monjos, existeixen dues súpliques. Quines són? Són la súplica a la matèria i la súplica a l’ensenyança. D’aquestes dues, la súplica a l’ensenyança és millor.

143.

Monjos, existeixen dues renúncies. Quines són? Són la renúncia a la matèria i la renúncia a l’ensenyança. D’aquestes dues, la renúncia a l’ensenyança és millor.

144.

Monjos, existeixen dos abandonaments. Quins són? Són l’abandonament de la matèria i l’abandonament de l’ensenyança. D’aquests dos, l’abandonament de l’ensenyança és millor.

145.

Monjos, existeixen dues possessions. Quines són? Són les possessions materials i les possessions de l’ensenyança. D’aquestes dues, les possessions de l’ensenyança són millors.

146.

Monjos, existeixen dues participacions comuns. Quines són? Son la participació material i l’ensenyança en comú. D’aquestes dues, la participació en l’ensenyança en comú és millor.

147.

Monjos, existeixen dues divisions. Quines són? Són la divisió de la matèria i la divisió de l’ensenyança. D’aquestes dues, la divisió de l’ensenyança és millor.

148.

Monjos, existeixen dues classificacions. Quines són? Són la classificació de la matèria i la classificació de l’ensenyança. D’aquestes dues, la classificació de l’ensenyança és millor.

149.

Monjos, existeixen dos beneficis. Quins són? Són els beneficis materials i els beneficis de l’ensenyança. D’aquests dos, els beneficis de l’ensenyança són millors.

150.

Monjos, existeixen dues compassions. Quines són? Són la compassió material i l’ensenyança compassiva. D’aquestes dues, l’ensenyança compassiva és millor.