Aṅguttara Nikāya

Duka Nipāta

16 Sèrie repetitiva sobre la ira

180.

Monjos, existeixen dues coses. Quines són? Són la ira i l’enveja. Són la naturalesa encoberta i el sentiment perjudicial. Són la gelosia i l’egoisme. Són l’aparença il·lusòria i el treball artificiós. Són la no vergonya i les no excuses.

181.

Monjos, existeixen dues coses. Quines són? Són la no ira i la no enveja. Són la no naturalesa encoberta i el no sentiment perjudicial. Són la no gelosia i el no egoisme.

Són la no il·lusió i el no artifici. Són la vergonya i les excuses.

182.

Monjos, residint amb dues coses el monjo viu en la infelicitat. Quines són? Són la ira i l’enveja. Són la naturalesa encoberta i el sentiment perjudicial. Són la gelosia i l’egoisme. Són l’aparença il·lusòria i el treball artificiós. Són la no vergonya i les no excuses.

183.

Monjos, residint amb dues coses el monjo viu en la felicitat. Quines són? Són la no ira i la no enveja. Són la no naturalesa encoberta i el no sentiment perjudicial. Són la no gelosia i el no egoisme. Són la no il·lusió i el no artifici. Són la vergonya i les excuses.

184.

Monjos, existeixen dues coses que condueixen a la disminució de la instrucció del monjo. Quines són? Són la ira i l’enveja. Són la naturalesa encoberta i el sentiment perjudicial. Són la gelosia i l’egoisme. Són l’aparença il·lusòria i el treball artificiós.

Són la no vergonya i les no excuses.

185.

Monjos, existeixen dues coses que condueixen a la no disminució de la instrucció del monjo. Quines són? Són la no ira i la no enveja. Són la no naturalesa encoberta i el no sentiment perjudicial. Són la no gelosia i el no egoisme. Són la no il·lusió i el no artifici. Són la vergonya i les excuses.

186.

Monjos, amb el fonament d’aquestes dues coses el monjo és conduït i abocat a un naixement a l’infern. Quines són? Són la ira i l’enveja. Són la naturalesa encoberta i el sentiment perjudicial. Són la gelosia i l’egoisme. Són l’aparença il·lusòria i el treball artificiós. Són la no vergonya i les no excuses.

187.

Monjos, amb el fonament d’aquestes dues coses el monjo és conduït i abocat a un naixement al cel. Quines són? Són la no ira i la no enveja. Són la no naturalesa encoberta i el no sentiment perjudicial. Són la no gelosia i el no egoisme. Són la no il·lusió i el no artifici. Són la vergonya i les excuses.

188.

Monjos, amb el fonament d’aquestes dues coses algú, després de la mort, naix en disminució, en un estat perjudicial a l’infern. Quines són? Són la ira i l’enveja. Són la naturalesa encoberta i el sentiment perjudicial. Són la gelosia i l’egoisme. Són l’aparença il·lusòria i el treball artificiós. Són la no vergonya i les no excuses.

189.

Monjos, amb el fonament d’aquestes dues coses algú, després de la mort, naix en augment, en un estat beneficiós al cel. Quines són? Són la no ira i la no enveja. Són la no naturalesa encoberta i el no sentiment perjudicial. Són la no gelosia i el no egoisme. Són la no il·lusió i el no artifici. Són la vergonya i les excuses.

190.

Monjos, existeixen dues coses que són demeritòries. Quines són? Són la ira i l’enveja. Són la naturalesa encoberta i el sentiment perjudicial. Són la gelosia i l’egoisme. Són l’aparença il·lusòria i el treball artificiós. Són la no vergonya i les no excuses.

191.

Monjos, existeixen dues coses que són meritòries. Quines són? Són la no ira i la no enveja. Són la no naturalesa encoberta i el no sentiment perjudicial. Són la no gelosia i el no egoisme. Són la no il·lusió i el no artifici. Són la vergonya i les excuses.

192.

Monjos, existeixen dues coses que són deficients. Són la ira i l’enveja. Són la naturalesa encoberta i el sentiment perjudicial. Són la gelosia i l’egoisme. Són l’aparença il·lusòria i el treball artificiós. Són la no vergonya i les no excuses.

193.

Monjos, existeixen dues coses que són no deficients. Quines són? Són la no ira i la no enveja. Són la no naturalesa encoberta i el no sentiment perjudicial. Són la no gelosia i el no egoisme. Són la no il·lusió i el no artifici. Són la vergonya i les excuses.

194.

Monjos, existeixen dues coses que produeixen sofriment. Quines són? Són la ira i l’enveja. Són la naturalesa encoberta i el sentiment perjudicial. Són la gelosia i l’egoisme. Són l’aparença il·lusòria i el treball artificiós. Són la no vergonya i les no excuses.

195.

Monjos, existeixen dues coses que produeixen felicitat. Quines són? Són la no ira i la no enveja. Són la no naturalesa encoberta i el no sentiment perjudicial. Són la no gelosia i el no egoisme. Són la no il·lusió i el no artifici. Són la vergonya i les excuses.

196.

Monjos, existeixen dues coses que produeixen resultats perjudicials. Quines són?

Són la ira i l’enveja. Són la naturalesa encoberta i el sentiment perjudicial. Són la gelosia i l’egoisme. Són l’aparença il·lusòria i el treball artificiós. Són la no vergonya i les no excuses.

197.

Monjos, existeixen dues coses que produeixen resultats beneficiosos. Quines són?

Són la no ira i la no enveja. Són la no naturalesa encoberta i el no sentiment perjudicial. Són la no gelosia i el no egoisme. Són la no il·lusió i el no artifici. Són la vergonya i les excuses.

198.

Monjos, existeixen dues coses que són plenes de problemes. Quines són? Són la ira i l’enveja. Són la naturalesa encoberta i el sentiment perjudicial. Són la gelosia i l’egoisme. Són l’aparença il·lusòria i el treball artificiós. Són la no vergonya i les no excuses.

199.

Monjos, existeixen dues que són sense problemes. Quines són? Són la no ira i la no enveja. Són la no naturalesa encoberta i el no sentiment perjudicial. Són la no gelosia i el no egoisme. Són la no il·lusió i el no artifici. Són la vergonya i les excuses.

200.

Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles. Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles. Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

201.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb la seva repetició als deixebles. Quines són?

Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles.

Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

202.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb les preguntes sobre l’elevat codi de regles als deixebles. Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles. Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

203.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb l’ordre per l’elevat codi de regles que ha de ser repetit als deixebles. Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles. Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

204.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb la satisfacció a causa d’aquest als deixebles.

Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles. Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

205.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb l’ordre per assolir la satisfacció als deixebles.

Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles. Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

206.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb la reprensió als deixebles. Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles.

Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

207.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb el rebuig als deixebles. Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles.

Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

208.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb l’excomunicació als deixebles. Quines són?

Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles.

Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

209.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb la reconciliació als deixebles. Quines són?

Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles.

Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

210.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb la privació els deixebles. Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles.

Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

211.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb l’observança sota prova als deixebles. Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles. Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

212.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb el seu recordatori des del principi als deixebles. Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles. Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

213.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb l’acceptació de la penitència als deixebles.

Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles. Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

214.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb l’acció per la rehabilitació als deixebles.

Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles. Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

215.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb el restabliment als deixebles. Quines són?

Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles.

Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

216.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb el rebuig d’allò inútil als deixebles. Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles. Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

217.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb la responsabilitat per un mateix als deixebles.

Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles. Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

218.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb la realització d’un anunci després d’una resolució als deixebles. Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles. Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

219.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb la realització d’un segon anunci als deixebles.

Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles. Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

220.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb la realització d’anuncis fins a quatre vegades als deixebles. Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles. Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

221.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb el recordatori de la manca de sentit als deixebles. Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles. Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

222.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb el recordatori de la manca de sentit per una segona vegada als deixebles. Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles. Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

223.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb la realització dels procediments en la presència als deixebles. Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles. Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

224.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb el pregonament per estar atents als deixebles.

Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles. Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

225.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb l’alliberació dels fonaments d’allò insà als deixebles. Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles. Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

226.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb la realització de la promesa als deixebles.

Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles. Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

227.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb l’establiment de l’assumpte pel vot de la majoria als deixebles. Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles. Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

228.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb el recordatori de la seva naturalesa demeritòria als deixebles. Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles. Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.

229.

Monjos, veient aquestes dues raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat l’elevat codi de regles amb el cobriment com l’herba als deixebles.

Quines són? Són per l’excel·lència i la felicitat de la comunitat, per protegir-se dels pensaments perjudicials dels humans, pel bé de la conducta correcta dels monjos, per restringir els desigs aquí i ara i per protegir-se dels desigs posteriorment, per refrenar la ira aquí i ara i per protegir-se de la ira posteriorment, per restringir la ofensa aquí i ara i per protegir-se de la ofensa posteriorment, per restringir les pors aquí i ara i per protegir-se de les pors posteriorment, per restringir els pensaments demeritoris aquí i ara i per protegir-se dels pensaments demeritoris posteriorment, per la compassió de les persones laiques, per eliminar els desigs dels monjos no virtuosos, per la felicitat dels feliços i pel desenvolupament de la felicitat dels feliços, per l’establiment inflexible de l’ensenyança correcta i pel seguiment de les regles. Monjos, veient aquestes dues bones raons Aquell qui ha retornat una vegada ha assenyalat els preceptes als deixebles.