Aṅguttara Nikāya

Duka Nipāta

3 Capítol sobre els imbécils

22.

Monjos, existeixen dues coses que condueixen a la no confusió i a la no desaparició de la correcta ensenyança. Quines són? És la utilització de les paraules i l’erudició que transmeten el significat i les paraules i l’erudició utilitzades que transmeten el significat pel necessari acabament. Monjos, aquestes dues coses condueixen a la no confusió i a la no desaparició de la correcta ensenyança.

22.

Monjos, existeixen dues classes de imbècils. Qui són? Aquell qui no admet la infracció del reglament i aquell qui no accepta la confessió quan el perdó es sol·licita d’acord amb l’ensenyança. Monjos, aquests són les dues classes de imbècils.

Monjos, existeixen dues classes de persones sàvies. Quines són? Aquell qui admet la infracció del reglament i aquell qui accepta la confessió quan el perdó es sol·licita d’acord amb l’ensenyança. Monjos, aquests són les dues classes de persones sàvies.

23.

Monjos, existeixen dos que difamen les paraules d’Aquell qui ha retornat una vegada. Quin són? El pervers o l’indignat, i aquell qui pren la fe comprenent quelcom de forma incorrecta. Monjos, aquests dos difamen les paraules d’Aquell qui ha retornat una vegada.

24.

Monjos, existeixen dos que difamen les paraules d’Aquell qui ha retornat una vegada. Quin són? Aquell qui diu allò que no ha estat pronunciat i allò que no ha estat murmurat per Aquell qui ha retornat una vegada com si hagués estat pronunciat i murmurat per Aquell qui ha retornat una vegada i aquell qui diu allò que ha estat pronunciat i allò que ha estat murmurat per Aquell qui ha retornat una vegada com si no hagués estat pronunciat i murmurat per Aquell qui ha retornat una vegada. Monjos, aquests dos difamen les paraules d’Aquell qui ha retornat una vegada.

25.

Monjos, existeixen dos que no difamen les paraules d’Aquell qui ha retornat una vegada. Quin són? Aquell qui diu allò que no ha estat pronunciat i allò que no ha estat murmurat per Aquell qui ha retornat una vegada com si no hagués estat pronunciat i murmurat per Aquell qui ha retornat una vegada i aquell qui diu allò que ha estat pronunciat i allò que ha estat murmurat per Aquell qui ha retornat una vegada com si hagués estat pronunciat i murmurat per Aquell qui ha retornat una vegada. Monjos, aquests dos no difamen les paraules d’Aquell qui ha retornat una vegada.

26.

Monjos, existeixen dos que difamen les paraules d’Aquell qui ha retornat una vegada. Quin són? Aquell qui diu que el significat fonamental d’un sutta és el seu significat superficial i que el significat superficial d’un sutta és el seu significat fonamental. Monjos, aquests dos difamen les paraules d’Aquell qui ha retornat una vegada.

27.

Monjos, existeixen dos que no difamen les paraules d’Aquell qui ha retornat una vegada. Quin són? Aquell qui diu que el significat fonamental d’un sutta és el seu significat fonamental i que el significat superficial d’un sutta és el seu significat superficial. Monjos, aquests dos no difamen les paraules d’Aquell qui ha retornat una vegada.

28.

Monjos, algú amb accions secretes hauria d’esperar una d’aquestes direccions de l’acció, el naixement a l’infern o al món animal. Monjos, algú amb una direcció correcta hauria d’esperar una d’aquestes direccions de l’acció, el naixement entre els déus o entre les persones.

29.

Monjos, algú amb una visió correcta hauria d’esperar una d’aquestes direccions de l’acció, el naixement a l’infern o al món animal.

Monjos, algú amb una visió incorrecta hauria d’esperar una d’aquestes direccions de l’acció, el naixement entre els déus o entre les persones.

30.

Monjos, veient dues bones raons jo resideixo als boscos i als voltants del bosc.

Quines són aquests dues? Per una residència satisfactòria aquí i ara i mogut per la compassió per la generacions futures. Monjos, veient aquestes dues raons jo resideixo als boscos i als voltants dels boscos.

31.

Monjos, aquestes dues coses són la cara de la saviesa. Quines són? La serenitat i el discerniment. Quin és el resultat del desenvolupament de la serenitat? El desenvolupament de la ment. Quin és el resultat del desenvolupament de la ment?

Tota l’avidesa s’exhaureix.

Monjos, quin és el resultat del desenvolupament del discerniment? L’augment de la saviesa. Quina és la utilitat de l’augment de la saviesa? Tota la ignorància s’exhaureix. Amb les contaminacions menors no s’allibera la ment. Les contaminacions menors de la ignorància no augmenten la saviesa. Per tant, monjos, amb l’exhauriment de l’avidesa existeix l’alliberament de la ment i amb l’exhauriment de la ignorància l’alliberament mitjançant la saviesa.