Aṅguttara Nikāya

Duka Nipāta

4 Capítol sobre la ment tranquil·la

32.

Monjos, us vull explicar el no Gran Home i el Gran Home, escolteu i pareu molta atenció. Monjos, qui és el no Gran Home? És desagraït i mancat de consideració.

Monjos, s’hauria de comprendre perfectament que el desagraïment i la manca de consideració és menyspreable. És completament l’esfera del no Gran Home. Monjo, qui és el Gran Home? És agraït i posseeix consideració envers els altres. Monjos, s’hauria de comprendre perfectament que ser agraït i considerat envers els altres és noble. És completament l’esfera del Gran Home.

33.

Monjos, us dic que no podeu recompensar a dues persones. Qui són? Són la mare i el pare. Monjos, si haguéssiu portat el vostre pare i la vostra mare a la vostra esquena i viscut cent anys i mentre tant haguéssiu netejat i fet massatges als seus cossos i ells perdessin pixums i excrements, encara no els hauríeu retornat tota la gratitud que ells us varen mostrar. Encara que els oferiu tota la riquesa i els convertiu en governants de la terra, tampoc llavors no els haureu retornat la gratitud mostrada envers vosaltres perquè ells us han donat molt més. Ells us alimentaren quan no podíeu caminar i us van mostrar el món. Si la vostra mare i el vostre pare no posseeixen la fe i vosaltres els introduïu a la fe, si no posseeixen virtuts i vosaltres els hi infoneu, si són miserables i els convertiu en benvolents i si no són savis i els feu savis, haureu mostrat gratitud a la vostra mare i al vostre pare, és més que suficient.

34.

Un brahman s’apropà al Benaventurat, s’intercanviaren salutacions amistoses, s’assegué al seu costat i li digué: quina és la fe del bondadós Gautama i què predica? Brahman, jo predico la realització i la no realització. Com predica el bondadós Gautama la realització i la no realització? Brahman, jo predico la no realització de la conducta perjudicial de cos, de paraula i de ment i jo predico la no realització del pensament demeritori a cap de les diverses esferes, jo predico el desenvolupament de la conducta beneficiosa de cos, de paraula i de ment a cadascuna de les diverses esferes. Brahman, d’aquesta manera dic que jo predico la realització i la no realització. Bondadós Gautama ho he comprès, és com si quelcom derrocat és rehabilitat, és com si quelcom és descobert. És com si s’expliqués el camí a algú que s’ha perdut o com una làmpada que il·lumina la foscor per a que aquells qui posseeixen ulls vegin les formes. El bondadós Gautama ha explicat l’ensenyança de formes variades. Ara, prenc refugi al Benaventurat, a l’ensenyança i a la comunitat de monjos. Recorda’m com a un deixeble laic des d’ara fins que la meva vida s’acabi.

35.

Llavors el cap de la família Anāthapiṇḍika s’apropà al Benaventurat, s’intercanviaren salutacions amistoses, s’assegué al seu costat i li digué: Venerable senyor, quants al món són dignes de rebre ofrenes i de qui les haurien de rebre?

Cap de família, existeixen dos grups dignes de rebre ofrenes, són els instructors i aquells qui han anat més enllà de l’instrucció. Cap de família, les ofrenes s’haurien de donar a ells. Llavors el Benaventurat li digué també: Els instructors i aquells qui han anat més enllà de l’instrucció són dignes de rebre les ofrenes. Aquests realitzen la conducta beneficiosa de cos, de paraula i de ment. Aquests són el camp del mèrit per realitzar els sacrificis.

36.

Així ho he escoltat. En una ocasió el Benaventurat residia al monestir ofert per Anāthapiṇḍika al bosc de Jeta a Sāvatthi. Per aquell temps el venerable Sāriputta residia al monestir de Pubba ofert per la mare de Migāra a Sāvatthi. Llavors el venerable Sāriputta s’adreçà als monjos: Amics monjos, quina és la persona amb els lligams interns? Aquí monjos, un monjo és virtuós seguint l’elevat codi de regles i practicant la conducta beneficiosa, tement en la més mínima falta. Després de la mort naix segurament en companyia dels déus. Desapareixent d’allà retorna aquí per nàixer. Monjos, aquesta és la persona amb els lligams interns que és un retornador.

Amics monjos, quina és la persona amb els lligams externs? Aquí monjos, un monjo és virtuós seguint l’elevat codi de regles i practicant la conducta beneficiosa, tement en la més mínima falta. Gaudeix segurament de la serenitat d’una ment alliberada. Després de la mort naix segurament en companyia dels déus.

Desapareixent d’allà no retorna aquí. Monjos, aquesta és la persona amb els lligams externs que és un no retornador. Altrament, monjos, un monjo és virtuós seguint l’elevat codi de regles i practicant la conducta beneficiosa, tement en la més mínima falta. Segueix el mètode de l’obtenció de la fatiga, el desaferrament i la fi dels desigs sensibles i del pensament. Segueix el mètode de posa fi a l’anhel. Després de la mort naix segurament en companyia dels déus. Desapareixent d’allà no retorn aquí.

Monjos, aquesta és la persona amb els lligams externs que és un no retornador.

Llavors, molts déus que han desenvolupat l’equanimitat s’aproparen al Benaventurat, el veneraren i s’assegueren al seu costat i van dir al Benaventurat:

Venerable senyor, el venerable Sāriputta està al monestir de Pubba explicant als monjos el significat de la persona amb els lligams interns i de la persona amb els lligams externs. La reunió està excitada. Seria profitós que el Benaventurat, mogut per la compassió, s’apropés al venerable Sāriputta. El Benaventurat s’apropà en silenci. Llavors el Benaventurat, com un home fort va estendre el seu braç doblegat o doblegà el seu braç estès i va desaparèixer del bosc de Jeta per aparèixer davant el venerable Sāriputta al monestir de Pubba. Llavors el Benaventurat s’assegué al seient que li havien preparat i el venerable Sāriputta també venerà al Benaventurat i s’assegué al seu costat. El Benaventurat li digué: Sāriputta, molts déus que han desenvolupat l’equanimitat s’aproparen a mi i asseguts al meu costat digueren:

Venerable senyor, el venerable Sāriputta està al monestir de Pubba explicant als monjos el significat de la persona amb els lligams interns i de la persona amb els lligams externs. La reunió està excitada. Seria profitós que el Benaventurat, mogut per la compassió, s’apropés al venerable Sāriputta. Sāriputta, aquests déus romanen com si estiguessin assegurats en la punta d’una espasa agrupats junts en desenes, trentenes, quarantenes, cinquantena, seixantenes i setantenes. Ells no es perjudiquen mútuament en aquest establiment. Sāriputta, aquesta instrucció s’hauria de donar aquí mateix. Les nostres facultats mentals s’haurien de pacificar.

Les nostres accions físiques, verbals i mentals s’haurien de pacificar conjuntament en direcció cap a la vida gloriosa. Sāriputta, t’hauries d’instruir d’aquesta manera.

Sāriputta, aquells qui han anat endavant en les altres fes no haurien d’escoltar aquest discurs si ells no l’han escoltat.

37.

Així ho vaig escoltar en una ocasió, el venerable Maha Kaccāyana residia a Benares a la riba del riu Kaddamadaha. Llavors el brahman Ārāmadanda s’apropà al venerable Maha Kaccāyana, s’intercanviaren salutacions amistoses, s’assegué al seu costat i li digué: Bondadós Kaccāyana, quina és la raó i la causa de què els guerrers disputin amb els guerrers, els brahmans amb els brahmans i els caps de família amb els caps de família i també els monjos amb els monjos, A causa de la vanitat, de l’aferrament consolidat a l’anhel sensible, els guerrers disputen amb els guerrers, els brahmans amb els brahmans i els caps de família amb els caps de família.

Bondadós Kaccāyana, quina és la raó i la causa de què aquests monjos disputin amb monjos? A causa de la vanitat, de l’aferrament consolidat a l’anhel sensible per una opinió doctrinal els monjos disputen amb els monjos. Bondadós Kaccāyana, existeix algú en aquest món que hagi superat la vanitat, l’aferrament consolidat a l’anhel sensible i l’aferrament consolidat per una opinió doctrinal? Brahman, existeix una persona que ha superat la vanitat, l’aferrament consolidat a l’anhel sensible i l’aferrament consolidat per una opinió doctrinal. Bondadós Kaccāyana, qui és aquest que ha superat la vanitat, l’aferrament consolidat a l’anhel sensible i l’aferrament consolidat per una opinió doctrinal? Brahman, a l’estat oriental existeix una ciutat anomenada Sāvatthi on residia el Benaventurat, digne i completament il·luminat. Ell ha superat la vanitat, l’aferrament consolidat a l’anhel sensible i l’aferrament consolidat per una opinió doctrinal. Quan va dir això el brahman Ārāmadanda s’aixecà del seu seient, s’arreglà el seu xal a una espatlla, col·loca correctament el seu genoll al terra i abraçant les seves mans ca a la direcció on estava el Benaventurat realitzà aquesta solemne pronunciació tres vegades seguides: Venero al Benaventurat, digne i completament il·luminat. Ell ha superat la vanitat, l’aferrament consolidat a l’anhel sensible i l’aferrament consolidat per una opinió doctrinal.

Bondadós Kaccāyana, ho he comprès és com si quelcom derrocat és rehabilitat, és com si quelcom és descobert. És com si s’expliqués el camí a algú que s’ha perdut o com una làmpada que il·lumina la foscor per a que aquells qui posseeixen ulls vegin les formes. El bondadós Kaccāyana ha explicat l’ensenyança de formes variades.

Ara, prenc refugi al Benaventurat, a l’ensenyança i a la comunitat de monjos.

Bondadós Kaccāyana recorda’m com a un deixeble laic des d’ara fins que la meva vida s’acabi.

38.

En una ocasió el venerable Mahā Kaccāyana residia al bosc de Gunda a Madhura.

Llavors el brahman Kandarayana s’apropà al venerable Maha Kaccāyana, s’intercanviaren salutacions amistoses, s’assegué al seu costat i digué: Bondadós Kaccāyana, he escoltat que el monjo Kaccāyana no acull, atén o dona seient als brahmans arruïnats, vells o que arriben a la fi del període de la vida. Bondadós Mahā Kaccāyana, és aquesta la bona conducta? Brahman, el Benaventurat que coneix i veu, és digne i completament il·luminat ha mostrat el més vell i el més jove.

Brahman, pot existir una persona vella, de vuitanta, noranta o fins i tot cent anys des del naixement. Si aquest gaudeix amb els desigs sensibles, rodejat d’ells, bullint pels anhels sensibles, pels pensaments sensibles i enfebrat per la recerca sensible; a partir d’això això ell és considerat un jove.

Brahman, pot existir un jove amb el cabell negre i fosc, jove en la primera etapa de la vida, el primer dels joves. Si aquest no gaudeix dels desigs sensibles, rodejat d’ells, no bullint pels anhels sensibles, pels pensaments sensibles i no enfebrat per la recerca sensible; a partir d’això ells és considerat un gran savi.

Quan va ser explicat això, el brahaman Kaṇḍarayana s’aixecà del seu seient, s’arreglà el seu xal a una espatlla i posant el seu cap als peus dels joves monjos digué: Bondadosos, vosaltres sou els més grans, vosaltres sou joves.

Bondadós Kaccāyana, ho he comprès és com si quelcom derrocat és rehabilitat, és com si quelcom és descobert. És com si s’expliqués el camí a algú que s’ha perdut o com una làmpada que il·lumina la foscor per a que aquells qui posseeixen ulls vegin les formes. El bondadós Kaccāyana ha explicat l’ensenyança de formes variades.

Ara, prenc refugi al Benaventurat, a l’ensenyança i a la comunitat de monjos.

Bondadós Kaccāyana recorda’m com a un deixeble laic des d’ara fins que la meva vida s’acabi.

39.

Monjos, en una ocasió quan els lladres són forts, el rei esdevé dèbil i viu amb infelicitat, incapaç de poder anar o venir dels estats limítrofs sense poder realitzar cap treball allà. El brahman cap de família viu també amb infelicitat algunes vegades incapaç d’anar o venir per realitzar algun treball extern. Monjos, de la mateixa manera quan els monjos no virtuosos esdevenen forts els monjos virtuosos esdevenen dèbils i no poden assolir els estats limítrofs. Monjos, això és causa de l’avidesa, de mala fortuna i de la infelicitat de molts déus i persones.

40.

Monjos, existeixen dos mètodes incorrectes que jo no estimo ja sigui dels caps de família o d’aquells qui van endavant. Monjos, els caps de família o aquells qui van endavant a causa d’un mètode incorrecte no realitzen la finalització. Caminar pel camí correcte és meritori. Monjos, existeixen dos mètodes correctes ja sigui dels caps de família o d’aquells qui van endavant. Monjos, els caps de família o aquells qui van endavant a causa d’un mètode correcte realitzen la finalització. Caminar pel camí correcte és meritori.

41.

Monjos, els monjos que comprenen incorrectament els suttes i les paraules comprenen incorrectament el significat i l’ensenyança. Això és causa de l’avidesa i de la infelicitat de molts déus i persones. Aquests acumulen molt demèrit i realitzen la desaparició de l’ensenyança. Monjos, els monjos que comprenen correctament els suttes i les paraules comprenen correctament el significat i entenen l’ensenyança directament. Això és causa del benestar i de la felicitat del molts déus i persones. Aquests acumulen molt mèrit i realitzen l’establiment de l’ensenyança.