Aṅguttara Nikāya

Duka Nipāta

5 Capítol sobre la comunitat

42.

Monjos, existeixen dues comunitats. Quines són? La comunitat superficial i la comunitat profunda. Monjos, quina és la comunitat superficial? Monjos, en una comunitat si els monjos són superbs, confusos de ment, engreïts i vanitosos, amb una paraula frívola, sense coneixement profund amb coneixement dispers i sense el control de les facultats mentals, això és la comunitat superficial. Monjos, quina és la comunitat profunda? Monjos, en una comunitat si els monjos no són superbs, ni confusos de ment, ni engreïts o vanitosos, ni amb una paraula frívola, amb el coneixement profund establert, concentrat i amb el control de les facultats mentals, això és la comunitat profunda.

43.

Monjos, existeixen dues comunitats. Quines són? La comunitat divisòria i la comunitat unitària. Monjos, quina és la comunitat divisòria? Monjos, en una comunitat si els monjos són disputadors, lluiten i tenen una disputa i viuen utilitzant les seves boques com arpons per ferir els altres, això és la comunitat divisòria.

Monjos, quina és la comunitat unitària? Monjos, en una comunitat si els monjos estan units, gaudeixen sense cap disputa, viuen veient tots els altres amb ulls amorosos, això és la comunitat unitària. Monjos, aquestes dues són les comunitats i de les dues la comunitat unitària és noble.

44.

Monjos, existeixen dues comunitats. Quines són? La comunitat distintiva i la comunitat no distintiva. Monjos, quina és la comunitat no distintiva? Monjos, en una comunitat si els monjos més vells viuen en l’abundància, letàrgics i escollint el camí cap a l’error, abandonant les reclusions i no realitzant l’esforç per assolir allò que encara no s’ha assolit ni per realitzar allò que encara no s’ha assolit. La generació posterior, seguint això també, viu l’abundància, letàrgic i escollint el camí cap a l’error, abandonant les reclusions i no realitzant l’esforç per assolir allò que encara no s’ha assolit ni per realitzar allò que encara no s’ha assolit. Monjos, aquesta és la comunitat no distintiva.

Monjos, quina és la comunitat distintiva? Monjos, en una comunitat si els monjos més vells no viuen en l’abundància, no letàrgics i no escollint en camí cap a l’error, no abandonant les reclusions i realitzant l’esforç per assolir allò que encara no s’ha assolit i per realitzar allò que encara no s’ha assolit. La generació posterior, seguint això també, no viuen en l’abundància, no letàrgics i no escollint en camí cap a l’error, no abandonant les reclusions i realitzant l’esforç per assolir allò que encara no s’ha assolit i per realitzar allò que encara no s’ha assolit. Monjos, aquesta és la comunitat distintiva. Monjos, aquestes dues són les comunitats i de les dues comunitats la comunitat distintiva és noble.

45.

Monjos, existeixen dues comunitats. Quines són? La comunitat noble i la comunitat no noble. Monjos, quina és la comunitat no noble? Monjos, en una comunitat si els monjos no la comprenen tal com és en realitat, això és insatisfactori, això és el sorgir de la insatisfacció, això és el cessament de la satisfacció i això és el camí per assolit la fi de la satisfacció. Això és la comunitat no noble.

Monjos, quina és la comunitat noble? Monjos, en una comunitat si els monjos la comprenen tal com és en realitat, això és satisfactori, això és el sorgir de la satisfacció, això és el cessament de la insatisfacció i això és el camí per assolir la fi de la insatisfacció. Això és la comunitat noble. Monjos, aquestes dues són les comunitats i de les dues comunitats la comunitat noble és noble.

46.

Monjos, existeixen dues comunitats. Quines són? La repugnància de les comunitats i la crema de les comunitats. Monjos, quina és la repugnància de les comunitats?

Monjos, en una comunitat si els monjos estan subjugats per l’interès, subjugats per l’odi, subjugats per l’engany i subjugats per la por, això és la repugnància de les comunitats. Monjos, quina és la crema de les comunitats? Monjos, en una comunitat, si els monjos no estan subjugats per l’interès, per l’odi, per l’engany i per la por, això és la crema de les comunitats. Monjos, aquestes dues són les comunitats i de les dues comunitats la crema de les comunitats és noble.

47.

Monjos, existeixen dues comunitats. Quines són? La comunitat disciplinada per il·luminar no investigadora i la comunitat disciplinada per investigar no il·luminada. Monjos, quina és la comunitat disciplinada per il·luminar no investigadora? Aquí monjos, en una comunitat els monjos no escolten els suttes profunds de la natura transcendental concernent a la vacuïtat predicats per Aquell qui ha retornat una vegada. Quan aquests s’han predicat no paren atenció, per aprendre i comprendre això no pensen com hauria de ser après. Escolten els suttes predicats en vers, en paraules i en erudició per algun deixeble que els satisfan els oïdes. Quan aquests s’han predicat llavors paren atenció, per aprendre i comprendre això pensen com hauria de ser après. Ho aprenen però no es pregunten sobre això, ni examinen com pot això succeir. No busquen el significat ocult i no s’ocupen de aclarir els diversos dubtes sobre l’ensenyança. Monjos, aquesta és la comunitat disciplinada per il·luminar no investigadora.

Monjos, quina és la comunitat disciplinada per investigar no il·luminada? Aquí monjos, en una comunitat els monjos no escolten els suttes predicats en vers, en paraules i en erudició per algun deixeble que els satisfan els oïdes. Escolten els suttes profunds de la natura transcendental concernent a la vacuïtat predicats per Aquell qui ha retornat una vegada. Quan aquests s’han predicat paren atenció, per aprendre i comprendre això pensen com hauria de ser après. Ho aprenen i es pregunten sobre això, examinen com pot això succeir. Busquen el significat ocult i s’ocupen d’aclarir els diversos dubtes sobre l’ensenyança. Monjos, aquesta és la comunitat disciplinada per investigar no il·luminada. Monjos, aquestes dues són les comunitats i de les dues comunitats la comunitat disciplinada per investigar no il·luminada és noble.

48.

Monjos, existeixen dues comunitats. Quines són? La comunitat que honora allò material i no honora l’ensenyança correcta i la comunitat que honora l’ensenyança correcta i no honora allò material. Monjos, quina és la comunitat que honora allò material i no honora l’ensenyança correcta? Aquí monjos, en una comunitat els monjos, vestint robes blanques, es veneren les adquisicions els uns als altres en presència de les persones civils. Algú diu que un monjo s’allibera d’ambdues formes, que un altre monjo s’allibera mitjançant la saviesa i un altre és un testimoni físic. Un altre ha assolit la visió correcte, un altre és alliberat mitjançant la fe, un altre avança pel camí de l’ensenyança i un altre avança pel camí de la fe.

Un altre és virtuós i es comporta benèficament, un altre no és virtuós i es comporta perjudicialment. Ells s’anuncien els uns als altres les adquisicions pel desig del guany, guanyant, participen d’això captivats, desmaiats amb avidesa i no són savis per veure el perill. Monjos, aquesta és la comunitat que honora allò material i no honora l’ensenyança correcta.

Monjos, quina és la comunitat que honora l’ensenyança correcta i no honora allò material? Aquí monjos, en una comunitat els monjos, vestint robes blanques, no es veneren les adquisicions els uns als altres en presència de les persones civils. Algú no diu que un monjo s’allibera d’ambdues formes, o que un altre monjo s’allibera mitjançant la saviesa o que un altre és un testimoni físic. O que un altre ha assolit la visió correcte, o que un altre és alliberat mitjançant la fe, o que un altre avança pel camí de l’ensenyança i un altre avança pel camí de la fe. O que un altre és virtuós i es comporta benèficament i un altre no és virtuós i es comporta perjudicialment.

Ells no s’anuncien els uns als altres les adquisicions pel desig del guany, guanyant, no participen d’això captivats ni desmaiats amb avidesa i són savis per veure el perill. Monjos, aquesta és la comunitat que honora l’ensenyança correcta i no honora allò material. Monjos, aquestes dues són les comunitats i de les dues la comunitat que honora l’ensenyança correcta i no honora allò material és noble.

49.

Monjos, existeixen dues comunitats. Quines són? La comunitat il·legítima i la comunitat legítima. Monjos, quina és la comunitat il·legítima? Monjos, quan en una comunitat l’activitat il·legítima preval i l’activitat legítima no preval. Quan la disciplina il·legítima preval i la disciplina legítima no preval. L’activitat il·legítima i la disciplina legítima es fan evidents i l’activitat legítima i la disciplina legítima no es fan evidents. Aquesta és la comunitat il·legítima.

Monjos, quina és la comunitat legítima? Monjos, quan en una comunitat l’activitat legítima preval i l’activitat il·legítima no preval. Quan la disciplina legítima preval i la disciplina il·legítima no preval. L’activitat legítima i la disciplina legítima es fan evidents i l’activitat il·legítima i l la disciplina il·legítima no es fan evidents. Aquesta és la comunitat legítima. Monjos, aquestes dues son les comunitats i de les dues comunitats la comunitat legítima és noble.

50.

Monjos, existeixen dues comunitats. Quines són? La comunitat justa i la comunitat injusta. Monjos, quina és la comunitat injusta? Monjos, quan en una comunitat l’activitat injusta preval i l’activitat justa no preval. Quan la disciplina injusta preval i la disciplina justa no preval. L’activitat injusta i la disciplina injusta es fan evidents i l’activitat justa i la disciplina justa no es fan evidents. Aquesta és la comunitat injusta.

Monjos, quina és la comunitat justa? Monjos, quan en una comunitat l’activitat justa preval i l’activitat injusta no preval. Quan la disciplina justa preval i la disciplina injusta no preval. L’activitat justa i la disciplina justa es fan evidents i l’activitat injusta i la disciplina injusta no es fan evidents. Aquesta és la comunitat justa. Monjos, aquestes dues són les comunitats i de les dues la comunitat justa és noble.

51.

Monjos, existeixen dues comunitats. Quines són? La comunitat que pensa en relació a l’ensenyança i la comunitat que no pensa en relació a l’ensenyança.

Monjos, quina és la comunitat que no pensa en relació a l’ensenyança? Monjos, en una comunitat els monjos tenen una diferència, justa o injusta. Com a resultat d’això els monjos d’una part no es calmen ni parlen de la pacificació amb l’altra part. No propicis els uns amb els altres no s’estableixen propíciament. Persisteixen en la no pacificació i en el no propíciament els uns amb els altres amb determinació, dient que aquesta és la veritat i tot el demés és erroni. Monjos, aquesta és la comunitat que no pensa en relació a l’ensenyança.

Monjos, quina és la comunitat que pensa en relació a l’ensenyança? Monjos, en una comunitat els monjos tenen una diferència justa o injusta. Els monjos d’una part es calmen o parlen de la pacificació amb l’altra part. Propicis els uns amb els altres s’estableixen propíciament. No persisteixen en la no pacificació ni en el no propíciament els uns amb els altres amb determinació, dient que aquesta és la veritat i tot el demés és erroni. Monjos, aquesta és la comunitat que pensa en relació amb l’ensenyança. Monjos, aquestes dues són les comunitats i de les dues la comunitat que pensa en relació a l’ensenyança és noble.