Aṅguttara Nikāya

Tika Nipāta

1 Capítol sobre els imbècils

3.

Monjos, aquestes tres són les característiques de l’imbècil. Quines són? Aquí monjos, l’imbècil pensa incorrectament, parla incorrectament i actua incorrectament. Si l’imbècil no pensés, no parlés i no actués incorrectament, com podria conèixer el savi que aquest és l’imbècil? Atès que pensa, parla i actua incorrectament, el savi coneix: aquesta bona persona és un imbècil.

Monjos, aquestes tres són les característiques del savi. Quines són? Aquí monjos, el savi pensa correctament, parla correctament i actua correctament. Si el savi no pensés, parlés i actués correctament, com podria conèixer el savi: aquesta bona persona és un savi. Atès que pensa, parla i actua correctament, l’home savi coneix: aquests bona persona és sàvia.