Aṅguttara Nikāya

Tika Nipāta

4 Capítol amb els missatgers divins

34.

Monjos, aquests són els tres orígens de l’acció. Quins són? L’avidesa és un origen de l’acció, l’odi és un origen de l’acció i l’engany és un origen de l’acció.

Monjos, una acció d’avidesa nascuda de l’avidesa, originant-se i sorgint de l’avidesa, en la qual ha nascut el si mateix real, progressa. Quan ha progressat, això és el resultat de l’acció que es sent aquí i ara, en el proper naixement o en un posterior naixement.

Monjos, una acció d’odi nascuda de l’odi, originant-se i sorgint de l’odi, en la qual ha nascut el si mateix real, progressa. Quan ha progressat, això és el resultat de l’acció que es sent aquí i ara, en el proper naixement o en un posterior naixement.

Monjos, una acció d’engany nascuda de l’engany, originant-se i sorgint de l’engany, en la qual ha nascut el si mateix real, progressa. Quan ha progressat, això és el resultat de l’acció que es sent aquí i ara, en el proper naixement o en un posterior naixement.

Monjos, les llavors no podrides, sense interrupció, no destruïdes per la calor i el sol quan són plantades durant l’època correcta, en un camp ben preparat, si la pluja també cau, germinen, creixen i progressen. De la mateixa manera, una acció d’avidesa nascuda de l’avidesa, originant-se i sorgint de l’avidesa, en la qual ha nascut el si mateix real, progressa. Quan ha progressat, això és el resultat de l’acció que es sent aquí i ara, en el proper naixement o en un posterior naixement; una acció d’odi nascuda de l’odi, originant-se i sorgint de l’odi, en la qual ha nascut el si mateix real, progressa. Quan ha progressat, això és el resultat de l’acció que es sent aquí i ara, en el proper naixement o en un posterior naixement i una acció d’engany nascuda de l’engany, originant-se i sorgint de l’engany, en la qual ha nascut el si mateix real, progressa. Quan ha progressat, això és el resultat de l’acció que es sent aquí i ara, en el proper naixement o en un posterior naixement.

Monjos, aquests són els tres orígens de l’acció.

Monjos, aquests són els tres orígens de l’acció. Quins són? La no avidesa és un origen de l’acció, el no odi és un origen de l’acció i el no engany és un origen de l’acció.

Monjos, una acció de no avidesa nascuda de la no avidesa, originant-se i sorgint de la no avidesa, quan l’avidesa desapareix aquesta acció s’esvaeix, és desarrelada, com el tronc d’una palmera, una cosa que no tornarà a sorgir més.

Monjos, una acció de no odi nascuda del no odi, originant-se i sorgint del no odi, quan l’odi desapareix aquesta acció s’esvaeix, és desarrelada, com el tronc d’una palmera, una cosa que no tornarà a sorgir més.

Monjos, una acció de no engany nascuda del no engany, originant-se i sorgint del no engany, quan l’engany desapareix aquesta acció s’esvaeix, és desarrelada, com el tronc d’una palmera, una cosa que no tornarà a sorgir més.

Monjos, les llavors no podrides, sense interrupció, no destruïdes per la calor i el sol quan són plantades durant l’època correcta, en un camp ben preparat, si un home camina per aquest i crema aquestes llavors les converteix en cendres i les tira a l’aire o les tira en un corrent ràpid del riu. De la mateixa manera, una acció de no avidesa nascuda de la no avidesa, originant-se i sorgint de la no avidesa, quan l’avidesa desapareix aquesta acció s’esvaeix, és desarrelada, com el tronc d’una palmera, una cosa que no tornarà a sorgir més; una acció de no odi nascuda del no odi, originant-se i sorgint del no odi, quan l’odi desapareix aquesta acció s’esvaeix, és desarrelada, com el tronc d’una palmera, una cosa que no tornarà a sorgir més i una acció de no engany nascuda del no engany, originant-se i sorgint del no engany, quan l’engany desapareix aquesta acció s’esvaeix, és desarrelada, com l’arrel d’una palmera, una cosa que no tornarà a sorgir més.

Monjos, aquests són els tres orígens de les accions. L’hàbil sent aquí i ara totes les accions grans o petites, per naturalesa d’avidesa, d’odi o d’engany. No les abandonis per altres coses. Per tant, monjos, fes sorgir el coneixement i dissipa tots els estats dolents.