Aṅguttara Nikāya

Tika Nipāta

4 Capítol amb els missatgers divins

37.

Monjos, el vuitè dia de lluna creixent els ministres i membres de l’assemblea dels quatre déus guardians deambulen per veure si els humans tenen cura de les seves mares, dels seus pares, dels monjos, dels bramans, dels ancians de la família o segueixen els vuit preceptes del dia de lluna plena i es mantenen desperts realitzant el mèrit.

Monjos, el catorzè dia de lluna creixent els fills dels quatre déus guardians deambulen per veure si els humans tenen cura de les seves mares, dels seus pares, dels monjos, dels bramans, dels ancians de la família o segueixen els vuit preceptes del dia de lluna plena i es mantenen desperts realitzant el mèrit.

Monjos, el dia de lluna plena el quinzè dia de lluna creixent, els quatre déus guardians mateixos deambulen per veure si els humans tenen cura de les seves mares, dels seus pares, dels monjos, dels bramans, dels ancians de la família o segueixen els vuit preceptes del dia de lluna plena i es mantenen desperts realitzant el mèrit.

Monjos, si únicament uns quants humans tenen cura de les seves mares, dels seus pares, dels monjos, dels bramans, dels ancians de la família o segueixen els vuit preceptes del dia de lluna plena i es mantenen desperts realitzant el mèrit, a l’assemblea dels trenta tres déus a Sudhamma, els quatre guardians informen a Sakka: “Senyors, únicament uns quants humans tenen cura de les seves mares, dels seus pares, dels monjos, dels bramans, dels ancians de la família o segueixen els vuit preceptes del dia de lluna plena i es mantenen desperts realitzant el mèrit.”

Monjos, havent escoltat això els trenta tres déus esdevenen afligits pensant que el cos celestial està disminuint i el cos dels dimonis està augmentant.

Monjos, si molts humans tenen cura de les seves mares, dels seus pares, dels monjos, dels bramans, dels ancians de la família o segueixen els vuit preceptes del dia de lluna plena i es mantenen desperts realitzant el mèrit, a l’assemblea dels trenta tres déus a Sudhamma, els quatre guardians informen a Sakka: “Senyors, molts humans tenen cura de les seves mares, dels seus pares, dels monjos, dels bramans, dels ancians de la família o segueixen els vuit preceptes del dia de lluna plena i es mantenen desperts realitzant el mèrit.”

Monjos, havent escoltat això els trenta tres déus esdevenen feliços pensant que el cos celestial està augmentant i el cos dels dimonis està disminuint.