Aṅguttara Nikāya

Tika Nipāta

5 Capítol menor

42.

Monjos, aquell qui està pacificat i posseeix la fe hauria de ser conegut per aquests tres exemples. Quins són? Ell desitja veure a persones virtuoses, ell desitja escoltar l’ensenyança, ell viu una vida familiar, renuncia a les corrupcions de l’egoisme, la ment s’allibera i és benvolent, obre les mans i dona a aquells qui necessiten, enfeinat en la realització de les ofrenes. Monjos, aquell qui està pacificat i posseeix la fe hauria de ser conegut per aquests tres exemples.

Si algú desitja veure els virtuosos i escoltar l’ensenyança d’aquests i vèncer les corrupcions de l’egoisme, s’ha dit que posseeix la fe.