Aṅguttara Nikāya

Tika Nipāta

5 Capítol menor

44.

Monjos, aquestes són les tres inclinacions en el curs d’una conversa. Quines són?

Aquell qui ensenya hauria d’experimentar el significat i . l’ensenyança. Aquell qui escolta hauria d’experimentar el significat i l’ensenyança. Ambdós, el mestre i l’alumne haurien d’experimentar el significat i l’ensenyança. Monjos, existeixen aquestes tres inclinacions en el curs d’una conversa.