Aṅguttara Nikāya

Tika Nipāta

5 Capítol menor

47.

Monjos, aquestes tres són les característiques d’allò compost. Quines són? El sorgir és evident, l’exhaurir és evident i el canvi és evident. Monjos, aquestes tres són les característiques d’allò compost.