Aṅguttara Nikāya

Tika Nipāta

6 Capítol amb els bramans

61.

En una ocasió el braman Sangārava s’apropà al Benaventurat, intercanviaren salutacions amistoses, s’assegué al seu costat i li digué: “Bondadós Gautama, se’m va ocórrer això: Nosaltres, els bramans, hauríem de fer sacrificis i hauríem de fer altres fessin sacrificis. D’aquesta manera aquells qui fan els sacrificis i aquells qui participen en els sacrificis entren al mètode de realitzar nombrosos mèrits en els seus nombrosos cossos. Aquells qui avancen d’aquest a d’un altre clan i esdevenen sense llar, amb el si mateix domesticat, pacificat i extingit. Així, ells avancen i busquen el coneixement per a un cos particular.”

“Llavors, braman, et preguntaré sobre això i podràs contestar-me si et plau. Aquí, braman, Aquell qui ha retornat una vegada neix al món, digne, il·luminat completament, fonamentat amb el coneixement i la conducta, benvingut, coneixedor dels móns, l’incomparable domador d’allò que s’ha de domar, el mestre dels déus i els homes, il·luminat i beneït. Aquest diu: Vine ! Aquest és el camí.

Aquest és el mètode. Anant per aquest camí i per aquest mètode jo vaig anar cap a la noble fi de la vida sagrada i visc amb el meu si mateix realitzat mitjançant el coneixement. Vine ! Tu també, a aquest camí i mètode i assoleix la noble fi de la vida sagrada i viu amb el teu si mateix realitzat mitjançant el coneixement.

D’aquesta manera, el mestre ensenya als altres a entrar a aquest camí i mètode.

Quan això és així, no ho és per quatre cents, per miler, no ho és per cents de milers?

Quan això és així, l’avanç és per un únic cos o per nombrosos cossos?”

“Bondadós Gautama, quan això és així l’avanç ho és pel benefici de nombrosos cossos.”

Quan això va ser expressat el venerable Ānanda va dir això al braman Sangārava:

“Braman, d’aquests dos mètodes, quin és el menys distingit, el menys problemàtic, el més profitós i el més efectiu?”

El braman Sangārava replicà al venerable Ānanda això: “Així com jo venero i aclamo al bondadós Gautama, venero també i aclamo al venerable Ānanda.”

Per una segona vegada, el venerable Ānanda digué: “Brama, no et pregunto qui és venerat i qui és aclamat. Et pregunto, braman, d’aquests dos mètodes, quin és el menys distingit, el menys problemàtic, el més profitós i el més efectiu?”

Per una segona vegada, el venerable Sangārava replicà al venerable Ānanda: “Així com jo venero i aclamo al bondadós Gautama, venero també i aclamo al venerable Ānanda.”

Per una tercera vegada, el venerable Ānanda digué: “Braman, no et pregunto qui és venerat i qui és aclamat. Et pregunto, braman, d’aquests dos mètodes, quin és el menys distingit, el menys problemàtic, el més profitós i el més efectiu?”

Per una tercera vegada, el venerable Sangārava replicà al venerable Ānanda: “Així com jo venero i aclamo al bondadós Gautama, venero també i aclamo al venerable Ānanda.”

Llavors se li ocorregué al Benaventurat això: “El braman Sangāvara evadeix la pregunta correcta que li ha fet Ānanda, jo resoldré la situació.”

El Benaventurat contestà al braman Sangāvara això: “Braman, avui, quan era assegut davant la presència de la reialessa aquest era l’assumpte actual dominant.

En el passat hi havia pocs monjos i aquests mostraren els poders psíquics sobre els humans i avui hi han molts monjos i únicament uns pocs mostren els seus poders píquics sobre els humans. Aquest era l’assumpte actual quan era assegut davant la presència de la reialessa.

Braman, aquests tres són extraordinaris. Quins són? Els poders psíquics són extraordinaris, l’endevinació o lectura de les ments dels altres és extraordinari i donar consell és extraordinari.

Braman, que és allò extraordinari dels poders psíquics? Aquí, braman, una persona participa en diferents formes dels poders psíquics. Una persona esdevé moltes i moltes esdevenen una. Apareix i desapareix sense obstruccions, creua els murs, preses i roques, com si passés a través de l’espai. Surt de la terra i es submergeix com si fos a l’aigua. Va sense interrupció per l’aigua com si fos el terra sòlid. Seu amb les cames creuades a lespai com els ocells petits o grans. Toca la lluna i el sol amb la mà, així governa el seu poder tant lluny com el món de Brahma. Braman, això és el que és extraordinari dels poders psíquics.

Braman, què és allò extraordinari de l’endevinació o lectura de les ments dels altres? Braman, una persona endevina a partir d’una característica: La teva ment és així i així i d’aquesta manera i no diferent. Una persona no endevina a partir d’una característica sinó escoltant el soroll d’un humà, d’un no humà o d’un déu, aquesta endevina: La teva ment és així i així i d’aquesta manera i no diferent.

Braman, una persona no endevina ni a partir d’una característica, ni del soroll d’un humà, d’un no humà o d’un déu, sinó escoltant el so penetrant d’un pensament. La teva ment és així i així, d’aquesta manera i no diferent.

Braman, una persona no endevina ni a partir d’una característica, ni del soroll d’un humà, d’un no humà o d’un déu, ni escoltant el so penetrant d’un pensament, sinó que penetra amb la ment concentrada que no pensa disgregadament o que pensa i coneix com les determinacions mentals d’aquesta bona persona són conduïdes a aquest estat mental i com a conseqüència aquests pensaments i endevinaments: La teva ment és així i així, d’aquesta manera i no diferent. Braman, això és el que és extraordinari de l’endevinació o lectura de les ments dels altres.

Braman, què és allò extraordinari de donar consell? Braman, una persona aconsella: Pensa d’aquesta manera i no pensis d’aquesta manera. Atén d’aquesta manera i no atenguis d’aquesta manera. Dissipa això i desenvolupa això i resideix-hi. Braman, això és el que és extraordinari de donar consell. Braman d’aquests tres que són extraordinaris quin és el que més t’agrada?”

“Bondadós Gautama, hi ha el d’una persona participa en diferents formes dels poders psíquics. Una persona esdevé moltes i moltes esdevenen una. Apareix i desapareix sense obstruccions, creua els murs, preses i roques, com si passés a través de l’espai. Surt de la terra i es submergeix com si fos a l’aigua. Va sense interrupció per l’aigua com si fos el terra sòlid. Seu amb les cames creuades a l’espai com els ocells petits o grans. Toca la lluna i el sol amb la mà, així governa el seu poder tant lluny com el món de Brahma. Bondadós Gautama, rebutjo completament aquest que és extraordinari. És per aquell qui ho experimenta.

Bondadós Gautama, hi ha el d’una persona que endevina a partir d’una característica: La teva ment és així i així i d’aquesta manera i no diferent. Una persona no endevina a partir d’una característica sinó escoltant el soroll d’un humà, d’un no humà o d’un déu, aquesta endevina: La teva ment és així i així i d’aquesta manera i no diferent; una persona no endevina ni a partir d’una característica, ni del soroll d’un humà, d’un no humà o d’un déu, sinó escoltant el so penetrant d’un pensament. La teva ment és així i així, d’aquesta manera i no diferent; una persona no endevina ni a partir d’una característica, ni del soroll d’un humà, d’un no humà o d’un déu, ni escoltant el so penetrant d’un pensament, sinó que penetra amb la ment concentrada que no pensa disgregadament o que pensa i coneix com les determinacions mentals d’aquesta bona persona són conduïdes a aquest estat mental i com a conseqüència aquests pensaments i endevinaments: La teva ment és així i així, d’aquesta manera i no diferent. Bondadós Gautama, rebutjo completament aquest que és extraordinari. És per aquell qui ho experimenta.

Bondadós Gautama, hi ha el d’una persona que aconsella: Pensa d’aquesta manera i no pensis d’aquesta manera. Atén d’aquesta manera i no atenguis d’aquesta manera. Dissipa això i desenvolupa això i resideix-hi. Bondadós Gautama, aquest és el que més m’agrada dels tres que són extraordinaris. És meravellós, bondadós Gautama, aquests són unes paraules excel·lents. Se que el bondadós Gautama està fonamentat amb aquests tres que són extraordinaris.

El bondadós Gautama participa en diferents formes dels poders psíquics. Esdevé moltes i moltes esdevenen una. Apareix i desapareix sense obstruccions, creua els murs, preses i roques, com si passés a través de l’espai. Surt de la terra i es submergeix com si fos a l’aigua. Va sense interrupció per l’aigua com si fos el terra sòlid. Seu amb les cames creuades a l’espai com els ocells petits o grans. Toca la lluna i el sol amb la mà, així governa el seu poder tant lluny com el món de Brahma.

El bondadós Gautama endevina a partir d’una característica: La teva ment és així i així i d’aquesta manera i no diferent. No endevina a partir d’una característica sinó escoltant el soroll d’un humà, d’un no humà o d’un déu, aquesta endevina: La teva ment és així i així i d’aquesta manera i no diferent; no endevina ni a partir d’una característica, ni del soroll d’un humà, d’un no humà o d’un déu, sinó escoltant el so penetrant d’un pensament. La teva ment és així i així, d’aquesta manera i no diferent; no endevina ni a partir d’una característica, ni del soroll d’un humà, d’un no humà o d’un déu, ni escoltant el so penetrant d’un pensament, sinó que penetra amb la ment concentrada que no pensa disgregadament o que pensa i coneix com les determinacions mentals són conduïdes a aquest estat mental i com a conseqüència aquests pensaments i endevinaments: La teva ment és així i així, d’aquesta manera i no diferent.

El bondadós Gautama aconsella: Pensa d’aquesta manera i no pensis d’aquesta manera. Atén d’aquesta manera i no atenguis d’aquesta manera. Dissipa això i desenvolupa això i resideix-hi.”

“Realment, braman, has expressat paraules de veneració, però et dic que jo participo en diferents formes dels poders psíquics. Esdevinc moltes i moltes esdevenen una. Apareixo i desapareixo sense obstruccions, creu els murs, preses i roques, com si passés a través de l’espai. Surto de la terra i em submergeixo com si fos a l’aigua. Vaig sense interrupció per l’aigua com si fos el terra sòlid. M’assec amb les cames creuades a l’espai com els ocells petits o grans. Toco la lluna i el sol amb la mà, així governo el meu poder tant lluny com el món de Brahma; jo endevino a partir d’una característica: La teva ment és així i així i d’aquesta manera i no diferent. No endevino a partir d’una característica sinó escoltant el soroll d’un humà, d’un no humà o d’un déu, endevino: La teva ment és així i així i d’aquesta manera i no diferent; no endevino ni a partir d’una característica, ni del soroll d’un humà, d’un no humà o d’un déu, sinó escoltant el so penetrant d’un pensament. La teva ment és així i així, d’aquesta manera i no diferent; no endevino ni a partir d’una característica, ni del soroll d’un humà, d’un no humà o d’un déu, ni escoltant el so penetrant d’un pensament, sinó que penetro amb la ment concentrada que no pensa disgregadament o que pensa i coneix com les determinacions mentals són conduïdes a aquest estat mental i com a conseqüència aquests pensaments i endevinaments: La teva ment és així i així, d’aquesta manera i no diferent.”

“Bondadós Gautama, existeix algun monjo més que estigui fonamentat amb aquests tres que són extraordinaris a part del bondadós Gautama?”

“Braman, no són cent, ni dos dents, ni tres cents, ni quatre cents, ni cinc cents, molts més estan fonamentats amb aquests tres que són extraordinaris.”

“Bondadós Gautama, on són aquests monjos ara?”

“Braman, en aquesta mateixa comunitat de monjos.”

“Bondadós Gautama, ho comprenc. és com si quelcom derrocat és rehabilitat, és com si quelcom és descobert. És com si s’expliqués el camí a algú que s’ha perdut o com una làmpada que il·lumina la foscor per a que aquells qui posseeixen ulls vegin les formes. El bondadós Gautama ha explicat l’ensenyança de formes variades. Ara, prenc refugi al bondadós Gautama, a l’ensenyança i a la comunitat de monjos.

Recorda’m com a un deixeble laic des d’ara fins que la meva vida s’acabi.”