Majjhima Nikāya

8. Sermó sobre l’eradicació

Així ho he escoltat. En una ocasió, el Benaventurat residia a Sāvatthī, a l’arbreda de Jeta, al parc d’Anāthapiṇḍika. Una tarda, el venerable Mahā Cunda, havent conclòs el seu retir, fou a on estava el Benaventurat, se li apropà i, després d’oferir-li els seus respectes, s’assegué a un costat. Quan fou assegut a un costat, el venerable Mahā Cunda li digué:

—Venerable senyor, varies són les opinions que sorgeixen al mon relacionades amb teories sobre el jo o el mon. Ara bé, venerable senyor, pot un monjo que està començant a practicar l’atenció arribar ja a renunciar a aquestes opinions i separar-se d’elles?

—Cunda, si l’objecte, base o fonament a partir del qual sorgeixen aquestes opinions és vist tal i com és, recta i sàviament com: Això no és meu, aquest no soc jo, aquest no és el meu jo, llavors es produeix la renuncia i la separació de les variades opinions que sorgeixen en el mon relacionades amb teories sobre el jo o el mon.

Cunda, és un fet que aquí un monjo que, apartat del desig dels sentits, apartat d’allò que és perjudicial, assoleix i roman en la primera abstracció meditativa, en la qual hi ha goig i felicitat nascuts de l’apartament i va acompanyada d’ideació i reflexió, pot creure: He assolit l’eradicació. Però, Cunda, en la Noble Disciplina això no s’anomena eradicació sinó un estat plaent aquí i ara.

Cunda, és un fet que aquí un monjo que, a l’acabar la ideació i la reflexió, assoleix i roman en la segona abstracció meditativa, en la qual hi ha goig i felicitat nascuts de la concentració, està lliure d’ideació i reflexió, i va acompanyada d’unificació de la ment i serenitat interior, pot creure: He assolit l’eradicació. Però, Cunda, en la Noble Disciplina això no s’anomena eradicació sinó un estat plaent aquí i ara.

Cunda, és un fet que aquí un monjo que, a l’esvair-se el goig, roman equànime, atent i lúcid, experimentant amb el cos aquell estat de felicitat que els Nobles anomenen: Viure feliç, atent i equànime, amb el que assoleix i roman en la tercera abstracció meditativa, pot creure: He assolit l’eradicació. Però, Cunda, en la Noble Disciplina això no s’anomena eradicació sinó un estat plaent aquí i ara.

Cunda, és un fet que aquí un monjo que, al renunciar al plaer, al renunciar al dolor, i prèvia desaparició de l’alegria i l’aflicció, assoleix i roman en la quarta abstracció meditativa, sense dolor ni plaer, completament purificada per l’atenció i l’equanimitat, pot creure: He assolit l’eradicació. Però, Cunda, en la Noble Disciplina això no s’anomena eradicació sinó un estat plaent aquí i ara.

Cunda, és un fet que aquí un monjo que, al superar la percepció de formes materials i amb la desaparició de les percepcions sensorials, sense parar atenció a les percepcions de la multiplicitat, atenent únicament a l’espai il·limitat, assoleix i roman en l’estat que té l’espai il·limitat com a base, pot creure: He assolit l’eradicació. Però, Cunda, en la Noble Disciplina això no s’anomena eradicació sinó un estat plaent aquí i ara.

Cunda, és un fet que aquí un monjo que, al superar l’estat que té l’espai il·lmitat com a base, atenent únicament a la consciència il·limitada, assoleix i roman en l’estat que té la consciència il·limitada com a base, pot creure: He assolit l’eradicació. Però, Cunda, en la Noble Disciplina això no s’anomena eradicació sinó un estat plaent aquí i ara.

Cunda, és un fet que aquí un monjo que, al superar l’estat que té la consciència il·limitada com a base, atenent únicament al no-res, assoleix i roman en l’estat que té el no-res com a base, pot creure: He assolit l’eradicació.

Però, Cunda, en la Noble Disciplina això no s’anomena eradicació sinó un estat plaent aquí i ara.

Cunda, és un fet que aquí un monjo que, al superar l’estat que té el no-res com a base, assoleix i roman en l’estat que es basa en ni percepció ni no percepció, pot creure: He assolit l’eradicació. Però, Cunda, en la Noble Disciplina això no s’anomena eradicació sinó un estat plaent aquí i ara.

Heus aquí, Cunda, el mode en el qual s’ha de realitzar l’eradicació:

1.

Haurà qui serà cruel però nosaltres no ho serem; així es realitza l’eradicació.

2.

Haurà qui matarà a éssers vius però nosaltres ens abstindrem de matar éssers vius; així es realitza l’eradicació.

3.

Haurà qui robarà però nosaltres ens abstindrem de robar; així es realitza l’eradicació.

4.

Haurà qui visqui sense continència però nosaltres viurem amb continència; així es realitza l’eradicació.

5.

Haurà qui mentirà però nosaltres ens abstindrem de mentir; així es realitza l’eradicació.

6.

Haurà qui parlarà maliciosament però nosaltres ens abstindrem de parlar maliciosament; així es realitza l’eradicació.

7.

Haurà qui parlarà grollerament però nosaltres ens abstindrem de parlar grollerament; així es realitza l’eradicació.

8.

Haurà qui parlarà frívolament però nosaltres ens abstindrem de parlar frívolament; així es realitza l’eradicació.

9.

Haurà qui serà cobdiciós però nosaltres no serem cobdiciosos; així es realitza l’eradicació.

10.

Haurà qui serà de ment malèvola però nosaltres serem de ment benèvola; així es realitza l’eradicació.

11.

Haurà qui serà d’incorrecta opinió però nosaltres serem de recta opinió; així es realitza l’eradicació.

12.

Haurà qui serà d’incorrecte propòsit però nosaltres serem de recte propòsit; així es realitza l’eradicació.

13.

Haurà qui serà d’incorrecta paraula però nosaltres serem de recta paraula; així es realitza l’eradicació.

14.

Haurà qui serà d’incorrecta conducta però nosaltres serem de recta conducta; així es realitza l’eradicació.

15.

Haurà qui serà d’incorrecte manteniment però nosaltres serem de recte manteniment; així es realitza l’eradicació.

16.

Haurà qui serà d’incorrecte esforç però nosaltres serem de recte esforç; així es realitza l’eradicació.

17.

Haurà qui serà d’incorrecta atenció però nosaltres serem de recta atenció; així es realitza l’eradicació.

18.

Haurà qui serà d’incorrecta concentració però nosaltres serem de recta concentració; així es realitza l’eradicació.

19.

Haurà qui serà d’incorrecte coneixement però nosaltres serem de recte coneixement; així es realitza l’eradicació.

20.

Haurà qui serà d’incorrecte alliberament però nosaltres serem de recte alliberament; així es realitza l’eradicació.

21.

Haurà qui estarà ple de mandra i apatia però nosaltres estarem lliures de mandra i apatia; així es realitza l’eradicació.

22.

Haurà qui sofrirà desassossec però nosaltres serem estables; així es realitza l’eradicació.

23.

Haurà qui estarà ple de dubte però nosaltres el superarem; així es realitza l’eradicació.

24.

Haurà qui serà iracund però nosaltres serem mansos; així es realitza l’eradicació.

25.

Haurà qui serà venjatiu però nosaltres perdonarem; així es realitza l’eradicació.

26.

Haurà qui serà intolerant però nosaltres serem tolerants; així es realitza l’eradicació.

27.

Haurà qui serà superb però nosaltres serem afables; així es realitza l’eradicació.

28.

Haurà qui serà envejós però nosaltres ens alegrarem del bé d’altri; així es realitza l’eradicació.

29.

Haurà qui serà egoista però nosaltres serem solidaris; així es realitza l’eradicació.

30.

Haurà qui serà traïdor però nosaltres serem lleials; així es realitza l’eradicació.

31.

Haurà qui serà enganyós però nosaltres serem íntegres; així es realitza l’eradicació.

32.

Haurà qui serà tossut però nosaltres serem flexibles; així es realitza l’eradicació.

33.

Haurà qui serà cregut però nosaltres serem humils; així es realitza l’eradicació.

34.

Haurà qui serà díscol però nosaltres serem dòcils; així es realitza l’eradicació.

35.

Haurà qui anirà en mala companyia però nosaltres anirem en bona companyia; així es realitza l’eradicació.

36.

Haurà qui estarà desprevingut però nosaltres estarem alerta; així es realitza l’eradicació.

37.

Haurà qui estarà mancat de fe però nosaltres la tindrem; així es realitza l’eradicació.

38.

Haurà qui estarà mancat de vergonya però nosaltres la tindrem; així es realitza l’eradicació.

39.

Haurà qui no temerà fer el mal però nosaltres ho temerem; així es realitza l’eradicació.

40.

Haurà qui serà inculte però nosaltres serem doctes; així es realitza l’eradicació.

41.

Haurà qui serà mandrós però nosaltres serem diligents; així es realitza l’eradicació.

42.

Haurà qui no pararà atenció però nosaltres romandrem atents; així es realitza l’eradicació.

43.

Haurà qui serà neci però la nostra saviesa serà perfecta; així es realitza l’eradicació.

44.

Haurà qui s’adherirà i aferrarà fermament a la pròpia opinió, abandonant-la amb dificultat, però nosaltres no ens adherirem ni aferrarem a cap opinió, ens separarem d’ella amb rapidesa; així es realitza l’eradicació.

Cunda, afirmo que l’actitud mental que tendeix cap a allò beneficiós és de gran ajut, igual que les accions i paraules que es deriven i concorden amb aquesta actitud mental. Per tant, Cunda, així és com s’ha de cultivar l’actitud mental.

Haurà qui serà cruel però nosaltres no ho serem, haurà qui matarà a éssers vius però nosaltres ens abstindrem de matar éssers vius, haurà qui robarà però nosaltres ens abstindrem de robar, haurà qui visqui sense continència però nosaltres viurem amb continència, haurà qui mentirà però nosaltres ens abstindrem de mentir, haurà qui parlarà maliciosament però nosaltres ens abstindrem de parlar maliciosament, haurà qui parlarà grollerament però nosaltres ens abstindrem de parlar grollerament, haurà qui parlarà frívolament però nosaltres ens abstindrem de parlar frívolament, haurà qui serà cobdiciós però nosaltres no serem cobdiciosos, haurà qui serà de ment malèvola però nosaltres serem de ment benèvola, haurà qui serà d’incorrecta opinió però nosaltres serem de recta opinió, haurà qui serà d’incorrecte propòsit però nosaltres serem de recte propòsit, haurà qui serà d’incorrecta paraula però nosaltres serem de recta paraula, haurà qui serà d’incorrecta conducta però nosaltres serem de recta conducta, haurà qui serà d’incorrecte manteniment però nosaltres serem de recte manteniment, haurà qui serà d’incorrecte esforç però nosaltres serem de recte esforç, haurà qui serà d’incorrecta atenció però nosaltres serem de recta atenció, haurà qui serà d’incorrecta concentració però nosaltres serem de recta concentració, haurà qui serà d’incorrecte coneixement però nosaltres serem de recte coneixement, haurà qui serà d’incorrecte alliberament però nosaltres serem de recte alliberament, haurà qui estarà ple de mandra i apatia però nosaltres estarem lliures de mandra i apatia, haurà qui sofrirà desassossec però nosaltres serem estables, haurà qui estarà ple de dubte però nosaltres el superarem, haurà qui serà iracund però nosaltres serem mansos, haurà qui serà venjatiu però nosaltres perdonarem, haurà qui serà intolerant però nosaltres serem tolerants, haurà qui serà superb però nosaltres serem afables, haurà qui serà envejós però nosaltres ens alegrarem del bé d’altri, haurà qui serà egoista però nosaltres serem solidaris, haurà qui serà traïdor però nosaltres serem lleials, haurà qui serà enganyós però nosaltres serem íntegres, haurà qui serà tossut però nosaltres serem flexibles, haurà qui serà cregut però nosaltres serem humils, haurà qui serà díscol però nosaltres serem dòcils, haurà qui anirà en mala companyia però nosaltres anirem en bona companyia, haurà qui estarà desprevingut però nosaltres estarem alerta, haurà qui estarà mancat de fe però nosaltres la tindrem, haurà qui estarà mancat de vergonya però nosaltres la tindrem, haurà qui no temerà fer el mal però nosaltres ho temerem, haurà qui serà inculte però nosaltres serem doctes, haurà qui serà mandrós però nosaltres serem diligents, haurà qui no pararà atenció però nosaltres romandrem atents, haurà qui serà neci però la nostra saviesa serà perfecta, haurà qui s’adherirà i aferrarà fermament a la pròpia opinió, abandonant-la amb dificultat, però nosaltres no ens adherirem ni aferrarem a cap opinió i ens separarem d’ella sense dificultat.

Cunda, és com si hagués un camí accidentat, i un altre camí pla pel qual poder evitar l’anterior, o com si hagués un gual difícil de creuar i un altre fàcil pel qual poder evitar l’anterior. De la mateixa manera una persona pot evitar la crueltat mitjançant la compassió, el matar éssers vius abstenint-se de matar, el robatori abstenint-se de robar, la incontinència mitjançant l’autocontrol, la mentida abstenint-se de mentir, el parlar maliciós abstenint-se de dir coses malicioses, el parlar groller abstenint-se de dir grolleries, el parlar frívol abstenint-se de dir frivolitats, la cobdícia amb la no cobdícia, la malevolència amb la no malevolència, la incorrecta opinió amb la recta opinió, l’incorrecte propòsit amb el recte propòsit, la incorrecta paraula amb la recta paraula, la incorrecta conducta amb la recta conducta, l’incorrecte manteniment amb el recte manteniment, l’incorrecte esforç amb el recte esforç, la incorrecta atenció amb la recta atenció, la incorrecta concentració amb la recta concentració, l’incorrecte coneixement amb el recte coneixement, l’incorrecte alliberament amb el recte alliberament, la mandra i l’apatia alliberant-se de la mandra i la apatia, el desassossec amb l’estabilitat emocional, el dubte amb la superació, la ira amb la mansuetud, la venjança amb el perdó, la intolerància amb la tolerància, la supèrbia amb l’afabilitat, l’enveja amb l’alegria pel bé d’altri, l’egoisme amb la solidaritat, la traïció amb la lleialtat, l’engany amb la integritat, la tossudesa amb la flexibilitat, l’arrogància amb la humilitat, la indocilitat amb la docilitat, les males companyies amb les bones companyies, la falta de prevenció amb la permanència en estat d’alerta, la falta de fe amb la confiança, el desvergonyiment amb la vergonya, el no témer fer el mal amb el témer a fer-ho, la incultura amb la cultura, la ganduleria amb la diligència, la distracció amb l’atenció, la neciesa amb la saviesa, l’adhesió i l’aferrament ferms a la pròpia opinió i la resistència a separar-se d’ella amb la no adhesió i no aferrament a la pròpia opinió i la rapidesa per separar-se d’ella.

Cunda, realment qui està enfonsat en el fang no pot treure a un altre que està enfonsat en ell, però qui no està enfonsat en el fang si pot treure a un altre que està enfonsat en ell.

De la mateixa manera, qui està sense ensinistrar, sense educar, amb els seus focs encara sense extingir del tot, no pot ensinistrar, educar o extingir del tot els focs d’un altre. Però qui està ensinistrat, educat i amb els seus focs totalment extints, si pot ensinistrar, educar i extingir totalment els focs d’un altre. Així és, Cunda, com en una persona la crueltat pot ser extingida totalment per la compassió, el matar a éssers vius pot ser extingit totalment per l’abstenció de matar, el robatori pot ser extingit totalment abstenint-se de robar, la incontinència pot ser extingida totalment mitjançant l’autocontrol, la mentida pot ser extingida totalment abstenint-se de mentir, el parlar maliciós pot ser extingit totalment abstenint-se de dir coses malicioses, el parlar groller pot ser extingit totalment abstenint-se de dir grolleries, el parlar frívol pot ser extingit totalment abstenint-se de dir frivolitats, la cobdícia pot ser extingida totalment amb la no cobdícia, la malevolència pot ser extingida totalment amb la no malevolència, la incorrecta opinió pot ser extingida totalment amb la recta opinió, l’incorrecte propòsit pot ser extingit totalment amb el recte propòsit, la incorrecta paraula pot ser extingida totalment amb la recta paraula, la incorrecta conducta pot ser extingida totalment amb la recta conducta, l’incorrecte manteniment pot ser extingit totalment amb el recte manteniment, l’incorrecte esforç pot ser extingit totalment amb el recte esforç, la incorrecta atenció pot ser extingida totalment amb la recta atenció, la incorrecta concentració pot ser extingida totalment amb la recta concentració, l’incorrecte coneixement pot ser extingit totalment amb el recte coneixement, l’incorrecte alliberament pot ser extingit totalment amb el recte alliberament, la mandra i l’apatia poden ser extingits totalment alliberant-se de la mandra i la apatia, el desassossec pot ser extingit totalment amb l’estabilitat emocional, el dubte pot ser extingit totalment amb la superació, la ira pot ser extingida totalment amb la mansuetud, la venjança pot ser extingida totalment amb el perdó, la intolerància pot ser extingida totalment amb la tolerància, la supèrbia pot ser extingida totalment amb l’afabilitat, l’enveja pot ser extingida totalment amb l’alegria pel bé d’altri, l’egoisme pot ser extingit totalment amb la solidaritat, la traïció pot ser extingida totalment amb la lleialtat, l’engany pot ser extingit totalment amb la integritat, la tossudesa pot ser extingida totalment amb la flexibilitat, l’arrogància pot ser extingida totalment amb la humilitat, la indocilitat pot ser extingida totalment amb la docilitat, les males companyies poden ser extingides totalment amb les bones companyies, la falta de prevenció pot ser extingida totalment amb la permanència en estat d’alerta, la falta de fe pot ser extingida totalment amb la confiança, el desvergonyiment pot ser extingit totalment amb la vergonya, el no témer fer el mal pot ser extingit totalment amb el témer a fer-

ho, la incultura pot ser extingida totalment amb la cultura, la ganduleria pot ser extingida totalment amb la diligència, la distracció pot ser extingida totalment amb l’atenció, la neciesa pot ser extingida totalment amb la saviesa, l’adhesió i l’aferrament ferms a la pròpia opinió i la resistència a separar-se d’ella poden ser extingits totalment amb la no adhesió i no aferrament a la pròpia opinió i la rapidesa per separar-se d’ella.

D’aquesta manera, Cunda, he ensenyat com eradicar, com corregir l’actitud mental, com evitar, com superar i com extingir totalment els focs.

De manera que, Cunda, allò que un mestre ple de compassió pels seus deixebles ha de fer pel seu bé, jo ja ho he fet. Així que, Cunda, aquí teniu arbres, aquí teniu llocs solitaris, mediteu i no us descuideu, que no tingueu que penedir-vos més tard. Això és el que us aconsello.

Així va parlar el Benaventurat i el venerable Māha Cunda gaudí i es complagué amb les seves paraules.