Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.12. El delit

A Sāvatthi. Estant a un costat, aquell deva, es dirigí al Benaventurat en vers:

—El qui té fills, es delecta en ells, el qui té bestiar, es delecta en el bestiar. Les possessions, delecten realment a l’ésser humà. Sense les possessions, un no pot delectar-se.

[El Benaventurat digué:]

—El qui té fills, s’entristeix per ells, el qui té bestiar, s’entristeix pel bestiar. Les possessions, entristeixen realment a l’home. Sense les possessions, un no sent pena.