Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.13. Ningú més afectuós que el fill

A Sāvatthi. Estant a un costat, aquell deva, es dirigí al Benaventurat en vers:

—No existeix un afecte més gran que el del fill, no existeixen riqueses que igualin el bestiar, no existeix una llum més gran que la del sol, entre les aigües, l’oceà és el suprem.

[El Benaventurat digué:]

— Ni existeix un afecte més gran que el d’un mateix, no existeixen riqueses que igualin els grans, no existeix una llum més gran que la de la saviesa, entre les aigües, la pluja és la suprema.