Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.14. Discurs amb el qui pertany a la casta guerrera

[El deva digué:]:

—D’entre els bípedes, el de la casta guerrera és el més noble, d’entre els quadrúpedes, el toro fort és el més noble, d’entre les esposes, la verge jove és la més noble, d’entre els fills, el major és el més noble.

[El Benaventurat digué:]

—D’entre els bípedes, el Buda perfectament il·luminat és el més noble, d’entre els quadrúpedes, el ben instruït de pura raça és el més noble, d’entre les esposes, l’esposa atenta és la més noble, d’entre els fills l’obedient és el més noble.