Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.16. Discurs sobre l’estupor i la indolència

—Estupor, letargia, estiraments mandrosos, descontentament, letargia i indolència després de menjar: a causa d’això, aquí entre els éssers, el Noble Sender no apareix.

—Estupor, letargia, estiraments mandrosos, descontentament i indolència després de menjar: quan el noble deixeble dissipa això amb energia, el Noble Sender aclareix.