Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.17. Discurs sobre allò difícil de realitzar

[El deva digué:]

—És difícil per l’ignorant realitzar la tasca del monjo; dur és per a ell tolerar-la.

Així com un neci no és adequat per realitzar la pràctica d’un monjo, existeixen moltes dificultats en aquesta pràctica.

[El Benaventurat digué:]

—Si la ment pròpia no estigués refrenada davant un obstacle, quants dies podria un mantenir la pràctica d’un monjo? Per aquell que cedís davant els pensaments sensibles, sorgirien corrupcions de cada objecte sensible.

Així com la tortuga amaga el seu cap i les seves quatre extremitats dins la seva closca, igualment el monjo hauria de mantenir els seus pensaments sota control. No posseint desig ni visió errònia, ell no assetja els altres, ha assolit la calma i no critica a ningú.