Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.18. Discurs sobre la vergonya

[El deva digué:]

—Existeix al mon alguna persona que per la sensació de vergonya es refreni de fer el mal inclús abans de que qualsevol tingui ocasió de refrenar-lo, com un bon cavall que no necessita ser fuetejat?

[El Benaventurat digué:]

—Existeixen pocs que es comportin sempre amb atenció, que per la sensació de vergonya es refrenin de fer el mal i que havent arribat a la fi del sofriment, es comportin amb serenitat en un mon confús.