Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.19. La cabanya

[El deva digué:]

—No posseeixes cap cabanya? No posseeixes cap niu? No posseeixes cap embolic? Estàs lliure de lligams?

[El Benaventurat digué:]

—Realment, no posseeixo cap cabanya; realment no posseeixo cap niu; realment no posseeixo cap embolic; realment estic lliure de lligams.

[El deva digué:]

— Què vull dir quan et dic ‘cap cabanya’? Què vull dir quan et dic ‘cap niu’?

Què vull dir quan et dic ‘cap embolic’? Què vull dir quan et ‘dic lligams’?

[El Benaventurat digué:]

—Quan tu dius ‘cap cabanya’ és la mare. Quan tu parles de ‘cap niu’ és l’esposa.

Quan tu parles de ‘cap embolic’ és el fill. Quan tu parles de ‘lligams’ és el desig.

[El deva digué:]

—Està bé que no posseeixis cap cabanya. Està bé que no posseeixis cap niu.

Està bé que no posseeixis cap embolic. Està bé que estiguis lliure de lligams.