Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.21. La llança

El benaventurat residia a Sāvatthī. Estant en un lloc adequat, el deva parlà d’aquesta manera en vers en presència del Benaventurat:

—Així com algú traspassat per una llança, o com algú el cap del qual està cremant, igualment un monjo porta una vida atenta per abandonar els aferraments sensibles.

[El Benaventurat digué:]

—Així com algú traspassat per una llança, o com algú el cap del qual està cremant, igualment un monjo hauria de portar una vida atenta per abandonar la il·lusió del si mateix.