Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.22. Ser tocat

[El deva digué:]

Qui no adquireix, no fa collita, qui adquireix, fa collita. Per tant, qui fa mal a un home innocent, fa collita d’allò que ell adquireix.

[El Benaventurat digué:]

Si un fa mal a un home innocent, a una persona pura i sense retret, la maldat perseguirà aquest neci com la fina pols llençada contra el vent.