Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.26. Discurs sobre el resplendor

[El deva digué:]

—Quantes classes de resplendor existeixen al mon, mitjançant les quals el mon està il·luminat? Hem vingut a preguntar aquesta qüestió al Benaventurat. Com comprendrem aquest assumpte?

[El Benaventurat digué:]

—Existeixen quatre classes de resplendor al mon; no existeix una quinta classe en aquest mon. Durant el dia brilla el sol, durant la nit brilla la lluna, i durant el dia o la nit el foc enllumena en aquest o aquell lloc. Però, de totes les coses que brillen, el resplendor de l’il·luminat roman suprem. Aquest resplendor és insuperable.