Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.27. Discurs sobre l’expansió de l’aigua

[El deva digué:]

—On retrocedeix l’expansió de l’aigua? On deixa de girar el remolí? On cessen, sense cap resta, els fenòmens mentals i físics?

[El Benaventurat digué:]

—On ni l’element de la cohesió, ni l’element de l’extensió, ni l’element del calor, ni l’element del moviment tenen cap fonament; allà on el cicle del renàixer està aturat; allà on la roda del sofriment s’atura; allà on els fenòmens mentals i físics cessen sense resta.