Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.28. Discurs sobre les persones de gran riquesa

[El deva digué:]

—Fins i tot els reis, posseint dominis, amb la seva gran fortuna i riquesa, no estan satisfets amb els plaers sensibles i cobegen la propietat d’un altre. D’entre aquests, aquells qui es preocupen amb les coses mundanes i van a la deriva pel corrent de la vida, qui ha abandonat el desig en aquest mon? Qui està lliure de preocupacions?

[El Benaventurat digué:]

—Aquells qui han abandonat la llar i la casa, deixant enrere d’ells a fills estimats i possessions com un castell, es converteixen en monjos. Acaben amb l’aferrament i l’odi i destruint la ignorància, es converteixen en arahants, les corrupcions dels quals són extingides. Aquests arahants no posseeixen preocupacions amb les coses mundanes.