Saṃyutta Nikāya

Sagāthāvagga

Devatā Saṃyutta

1.29. Discurs sobre les quatre postures

[El deva digué:]

—Oh poderós! El cos posseeix quatre postures; posseeix nou orificis; està ple d’excrements; està unit amb avidesa i ve a l’existència al pantà. De quina manera pot existir la sortida del cos?

[El Benaventurat digué:]

—Tallant les cordes de l’hostilitat, les corretges de les corrupcions, el desig perjudicial que és l’avidesa i desarrelant el desig, existirà la sortida del cos.